NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Praktijk binnen Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

Unieke samenwerking in regio Lekstroom om mensen weer op de rails te krijgen

In de regio Lekstroom willen ze inwoners die in de problemen komen weer zo snel mogelijk op de rails te krijgen. Stichting de Tussenvoorziening speelt hierin een cruciale rol: in een gecoördineerde aanpak met gemeenten en woningbouwcorporaties voorkomen zij huisuitzettingen.

lees meer

Samenwerking en snoeien in regelgeving nodig voor ondersteuning zorgmijdende huurders

Met beleid dat gericht is op ‘langer zelfstandig thuiswonen’ krijgen woningbouwcorporaties in toenemende mate te maken met zorgmijdende huurders die voor problemen zorgen.

lees meer

Gemeente Doetinchem kiest voor individueel maatwerk bij beschermd wonen

De gemeente Doetinchem gaat vanaf 2017 voor beschermd wonen uit van individueel maatwerk. Daarvoor is het denken in vaste ‘zorgpakketten’ losgelaten.

lees meer

Van beschermd wonen naar beschermd thuis – Erik Dannenberg over de vernieuwing in ggz en opvang

Erik Dannenberg geeft zijn visie en reactie op het rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis'.

lees meer

Doen wat nodig is – tips voor samenwerking van Humanitas Onder Dak en gemeente Almelo

Tips uit Almelo: Durf bestaande organisatiegrenzen en –domeinen los te laten; stel telkens weer de vraag: ‘wordt deze cliënt hier gelukkiger van?

lees meer

Doen wat nodig is – Samenwerkingsprincipes van gemeenten en betrokken organisaties

In Almelo is een integrale aanpak succesvol doordat de verschillende samenwerkingspartners elkaar weten te vinden in de basis: goed met elkaar samenwerken.

lees meer

Domeinoverstijgende samenwerking en aansluiten bij context

Harry Michon en Dorothé van Slooten zijn themacoördinatoren voor het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. “Het is een inspirerende samenwerking”.

lees meer

Ontwikkelwerkplaats gemengd wonen Utrecht

In deze werkplaats willen bewoners en medewerkers van 4 woonprojecten in Utrecht ontdekken hoe goed het mengen van verschillende typen bewoners gaat in de praktijk.

lees meer

Samenwerking bij pilot ‘Gewoon thuis’ in Gouda

Kwintes is samen met de gemeente, woningbouwverenigingen, Eleos en het Leger des Heils, gestart met de pilot ‘Gewoon thuis’ in Gouda.

lees meer

Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil vanaf 2018 alle urgente kwetsbare groepen binnen drie maanden passende woonruimte aanbieden.

lees meer