NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Praktijk binnen Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

Bed&Break hotel voorkomt terugval psychisch kwetsbare mensen

In Arnhem kunnen psychisch kwetsbare mensen die vast dreigen te lopen enkele dagen op adem komen in een gewoon hotel in Arnhem.

lees meer

Respijthuis De Halte in Eindhoven: tijdelijke herstelplek in huiselijke leefomgeving

Als mensen thuis in een conflictsituatie terechtkomen of het wordt ze allemaal teveel, kunnen ze tijdelijk bij 'De Halte' in Eindhoven terecht.

lees meer

Meldpunt flexibele opvang in zelfregiecentrum Weert

In een domeinoverstijgende samenwerking wordt het meldpunt flexibele opvang van mensen die dak- of thuisloos zijn, in het Zelfregiecentrum Weert georganiseerd.

lees meer

Opvang Vince helpt dak- en thuisloze jongeren

Samen met de ggz, verslavingszorg, de LVG-sector en het roc geeft opvangvoorziening Vince dak- en thuisloze jongeren begeleiding naar wonen, werken en zorg.

lees meer

Kansrijk wonen geeft zetje in de goede richting

Denken in kansen en niet in problemen. Dat is de essentie van het project Kansrijk Wonen. Jongeren ondersteunen die hun leven zelfstandig niet op orde krijgen, helpt.

lees meer

Woon- en huurconstructies opvang breed

Een overzicht van praktijkvoorbeelden om inzicht te krijgen in uitstroom bevorderende (en innovatieve) woon-huurconstructies opvang breed.

lees meer

Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

Onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat bewoners opknappen tijdens hun verblijf in een zelfbeheerde voorziening.

lees meer