NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Praktijk binnen Participatie, inclusie en werk

Werkateliers psychische kwetsbaarheid

In alle arbeidsmarktregio’s worden de komende tijd werkateliers georganiseerd om kennis uit te wisselen tussen de werelden van zorg en werk.

lees meer

Stadsdeel Zuid zet ervaringsdeskundigen in en ontsluit bestaande activiteiten

Het tegengaan van eenzaamheid is een belangrijke pijler van het bestuur van stadsdeel Zuid. "Steeds vaker organiseren mensen zichzelf en dat heeft een bijzondere meerwaarde."

lees meer

Kort en krachting (Kek)

Karakter en 's Heeren Loo bedachten samen kek: kort en krachtig. Een middel om te voorkomen dat een kind in zijn omgeving vastloopt en langdurige hulpverlening nodig heeft.

lees meer

Onderzoeksagenda ggz: werken aan een psychisch gezonder Nederland

2 maart 2016 nam Minister Schippers de nieuwe 'onderzoeksagenda ggz' in ontvangst.

lees meer

Dagbesteding: 45 innovatieve voorbeelden

Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In het rapport Vernieuwing in dagbesteding beschrijft Movisie 45 vernieuwende projecten.

lees meer

Vrouwen helpen bij opzet krachtbedrijf

Het krachtbedrijf richt zich op het toeleiden van vrouwen naar economische zelfstandigheid, met als doel het opzetten van een eigen bedrijf.

lees meer

Zinvolle dagbesteding met coöperatie

Door het oprichten van verschillende bedrijfjes in een coöperatie geeft GGZ Noord-Holland Noord cliënten onder begeleiding de kans om weer te participeren.

lees meer

Participatie niet voor spek en bonen

Publicatie van movisie over de beste manier van participatie voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

lees meer

Participatie en dagbesteding in Amsterdam

Met een groep belanghebbenden is in Amsterdam gekeken naar mogelijkheden om kwetsbare burgers duurzaam te laten participeren.

lees meer

Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare wijkbewoners

Informele vrijwilligers in Amersfoort ondersteunen kwetsbare wijkbewoners met verschillende activiteiten gericht op ontmoeting, gezelschap en contact.

lees meer