NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Praktijk binnen Participatie, inclusie en werk

Zinvolle arbeid in het bos

Het innovatieve beheerconcept ‘sociaal bosbeheer’ biedt zinvolle arbeid voor mensen uit kwetsbare doelgroepen in de regio Limburg.

lees meer

Contactpersonen GGzE voor locaties Neos

Neos en GGzE hebben op bestuurs- en managementniveau besloten de samenwerking concreet te verbeteren en stevig te structureren en te verankeren.

lees meer

Samenwerking SMO en gemeente Helmond

SMO werkt nauw samen met de afdeling Bijstand en Minima en de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Helmond om zo op de hoogte te zijn van elkaars werk.

lees meer

Werkervaring door project 50|50 green

Deelnemers aan het project '50|50 green' van het Leger des Heils doen werkervaring op in een kwekerij om hen uiteindelijk terug te laten keren in het arbeidsproces.

lees meer

Dagbesteding zonder weerga

Met het samenwerkingsproject 'Stadsbijen' vindt IrisZorg een unieke nieuwe dagbesteding voor haar cliënten.

lees meer

Herstel en participatie

Met het samenwerkingsproject 'herstel en participatie' stellen Kwintes, GGZ MH, Parnassia groep en de ZOGMH zichzelf ten doel herstel toegankelijk te maken voor iedereen.

lees meer