NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Participatie niet voor spek en bonen

Met de invoering van de Participatiewet en de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de participatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dat is een lastige maar ook kansrijke opgave: het onoverzichtelijke en verkokerde veld van beschermd werk en arbeidsmatige dagbesteding kan tot een goed functionerend geheel worden gesmeed.

Participatie goed organiseren

In de publicatie ‘Niet voor spek en bonen’ gaat Movisie op zoek naar de beste manier om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking weer te laten participeren het best georganiseerd kan worden. Hoe kunnen gemeenten in overleg met werkgevers, zorginstellingen, SW-bedrijven en andere betrokken partijen samen ervoor zorgen dat deze mensen écht mee kunnen doen als het gaat om werk?

Meer weten


Geplaatst op: 17 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 17 februari 2016