NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Herstel en participatie

Met het samenwerkingsproject ‘herstel en participatie’ stellen Kwintes, GGZ MH, Parnassia groep en ZOG MH zichzelf ten doel herstel toegankelijk te maken voor iedereen en dat het liefst zo dicht mogelijk in de buurt. De achterliggende visie: als je mensen de ruimte geeft om naar eigen mogelijkheden te werken aan herstel bevorder je de participatie.

Gezamenlijk werken aan herstel en participatie

Toegang tot herstel zou niet afhankelijk mogen zijn van welke organisatie iemand begeleiding, behandeling of ondersteuning krijgt. Daarom wordt er in het project gewerkt aan herstelondersteuning. Zo wordt onder anderen de samenwerking op het gebied van herstelgroepen uitgebreid in de regio Midden-Holland, worden ervaringscoaches opgeleid, ingezet en ondersteund, wordt contact met maatjes gefaciliteerd en organiseren de samenwerkende partijen een evenement in het teken van herstel en participatie. Daarnaast worden cliëntgestuurde groepen bevorderd en is er ten doel gesteld te bemiddelen naar vrijwilligerswerk in bedrijven, dat laatste in het kader van stigmabestrijding en kwartiermaken.

Zelfhulpgroep

Eens in de twee weken komt een herstelgroep bij elkaar. Een groep bestaat uit zes tot twaalf deelnemers met een kwetsbaarheid en deelt ervaringen met elkaar. Hierdoor ontstaat herkenning en begrip, kan iemand zich gesterkt voelen of worden nieuwe inzichten gevonden. Ervaringsdeskundigen begeleiden de deelnemers van de zelfhulpgroepen.

Samenwerken

Bij Kwintes, Parnassiagroep, GGZ MH, de ZOG MH en andere organisaties is veel kennis en ervaring, alleen dat weten zij niet altijd van elkaar. Door gezamenlijke coördinatie kunnen de bedrijven meer bereiken voor de deelnemers. Krachten bundelen, leren van goede praktijken en het ervaren van belemmeringen en knelpunten

Meer weten

Bron: www.zorgmh.nl


Geplaatst op: 20 januari 2016
Laatst gewijzigd op: 12 juni 2018