NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Respijthuis De Halte in Eindhoven: tijdelijke herstelplek in huiselijke leefomgeving

‘Als mensen thuis in een conflictsituatie terechtkomen of het wordt ze allemaal teveel, kunnen ze tijdelijk bij De Halte terecht’, vertelt Maartje van Moorsel, ervaringsdeskundig begeleider senior bij respijthuis De Halte in Eindhoven (onderdeel van GGzE De Boei). Deze herstelplek in het centrum van Eindhoven biedt plaats aan 4 gasten die er maximaal 2 weken kunnen verblijven. ‘Hier kunnen ze even loskomen van de beknellende situatie. Om die moeilijke periode door te komen, krijgen ze extra ondersteuning.’

Eigen verantwoordelijkheid

Respijthuis De Halte is gebaseerd op het Amerikaanse concept the Rose House. De grondslag hiervan is dat mensen meer regie krijgen over hun eigen herstelproces. Zij kunnen zelf aangeven waaraan ze willen werken in plaats van dat een hulpverlener dat voor hen bepaalt. ‘Zo is het bij ons ook, aldus Van Moorsel. ‘Onze gasten hebben zelf de verantwoordelijkheid. Onze ervaring is dat ze zo sneller stappen ondernemen om te herstellen. De voorwaarde is dat de persoon zelf wil, verblijf is altijd op basis van vrijwilligheid.’

Waar is werkelijk behoefte aan?

De Halte is bedoeld voor mensen die geestelijk kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld ambulante GGZ-ondersteuning krijgen, maar in principe kan iedereen met een indicatie hier terecht. Van Moorsel: ‘Na het eerste contact voeren we een kennismakingsgesprek over wat er speelt. We kijken waar werkelijk behoefte aan is en of wij die persoon kunnen helpen. Als de nieuwe gast ook overweg kan met de aanwezige gasten, mag hij of zij bij ons komen verblijven.’ Meestal kan iemand de volgende dag of zeker binnen enkele dagen terecht. Mocht hij of zij niet kunnen wachten, dan is de nood al te hoog en wordt doorverwezen naar de crisisopvang.

Huiselijkheid

In tegenstelling tot de Amerikaanse verblijfhuizen is er in respijthuis De Halte ’s nachts geen begeleiding aanwezig, overdag en ’s avonds wel. De daginvulling ligt niet vast, wel staan huiselijkheid en geborgenheid voorop. Lunchen en avondeten zijn belangrijke momenten samen, net als samen boodschappen doen, koken, afwassen. Ook maken de begeleiders met de gasten een wandelingetje en doen ze spelletjes. Er is ruimte voor plezier. Het doel is dat iemand tot rust komt en weg is uit zijn eigen omgeving.

Ervaringswerkers

‘We voeren niet voortdurend zware gesprekken, vaak komen die op een natuurlijke manier spontaan tot stand’, vervolgt Van Moorsel. ‘Bij De Halte werken alleen ervaringswerkers en vrijwilligers. We merken aan de gasten dat er sneller een klik is, ze praten makkelijker tegen mensen met een soortgelijke ervaring. Ook al lossen we geen problemen voor hen op, we luisteren naar hen en ondersteunen hen.’

Informatie uit de samenleving

Martine van Boekel, programmeur-ontwikkelaar sociaal domein bij de gemeente Eindhoven, is van mening dat in de hulpverlening meer gebruikt gemaakt mag worden van ervaringswerkers. ‘Zij kunnen goed meepraten over de beleving van de cliënt en hebben vaak creatieve oplossingen. De wethouder Zorg en WIJeindhoven van de gemeente Eindhoven, Renate Richters, is ook een groot voorstander van de inzet van ervaringsdeskundigen. In Eindhoven stimuleren we dat, om zo gebruik te maken van de kennis die aanwezig is in de samenleving.’

Zicht op eigen proces

Van Moorsel bevestigt te merken dat hun gasten veel vertrouwen in hen hebben. ‘Wij rapporteren niet, maar mensen houden zelf een logboek bij. Zo hebben ze in zicht op hun eigen proces en eigen herstel. Onze gasten geven aan het hier prettig te vinden. De drempel om te komen is laag en ze vinden hier een luisterend oor. Vaak komen ze later nog eens terug om te vertellen hoe het verder met hen gaat.’

Langer zelfredzaam

‘De gemeente Eindhoven staat heel positief tegenover dergelijke initiatieven’, aldus Van Boekel. ‘Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen en opvangmogelijkheden als De Halte maakt mogelijk dat mensen op eigen kracht kunnen herstellen. Zolang mensen de regie kunnen behouden, gaat herstel vaak eenvoudiger. Op tijd een time-out houdt hen langer zelfredzaam en voorkomt dat ze weer terugstromen naar de GGZ. Dat is niet alleen voor de maatschappij goedkoper maar ook voor de betreffende persoon veel prettiger.’

Bij de Halte zijn gemiddeld 2 gasten per week. Sinds september 2010 zijn er in totaal circa 250 mensen gelogeerd.

Meer weten over respijthuis De Halte

  • Dit interview is eerder verschenen op de website van ‘De Nieuwe Praktijk’.
  • Maartje van Moorsel is ervaringsdeskundig begeleider bij respijthuis De Halte in Eindhoven. Wil je meer weten? Neem dan contact met haar op via 040 – 236 60 73

Geplaatst op: 17 augustus 2016
Laatst gewijzigd op: 7 december 2016