NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Samenwerking en snoeien in regelgeving nodig voor ondersteuning zorgmijdende huurders

Met beleid dat gericht is op ‘langer zelfstandig thuiswonen’ krijgen woningbouwcorporaties in toenemende mate te maken met zorgmijdende huurders die voor problemen zorgen.

Voorzitter Marnix Norder van branchevereniging Aedes, schatte in Trouw (27 november 2017) dat er in de afgelopen twee jaar een stijging is geweest van 15 procent naar zo’n 33 procent in het aantal huurders die enige vorm van ondersteuning nodig hebben. Norder: “Het is goed dat we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar ik hoor wekelijks van corporaties dat ze hiermee worstelen.” Corporaties krijgen bij deze groep veel vaker te maken met behoorlijk opgelopen huurachterstanden, ernstig vervuilde woningen en zaken als geluidsoverlast en agressief gedrag.

Het dilemma is dat een huisuitzetting vaak meer kost dan de huurder met inzet van zorgteams weer op de been krijgen. Maar dan moet de huurder daar wel mee akkoord gaan. Norder wil daarom flexibeler regels. “Neem de privacywetgeving. We hoeven niet het volledige medisch dossier in te zien, maar corporatiemedewerkers moeten weten wie ze moeten bellen als het misgaat met de huurder. Nu is alles gestoeld op de toestemming van de huurder. Zegt die geen hulp nodig te hebben, dan heb je geen instrument om zorg te leveren. Tegelijk blijft het woongenot van zijn buren afnemen,” zegt hij in hetzelfde artikel in Trouw.

Lees in het artikel ‘Groeiende groep huurders is verward of zorgmijdend’ (Trouw 2017) de verhalen van Wil en Agnes.

De Tussenvoorziening

De zorgmijdende huurders waar het in het artikel om gaat kunnen ondersteuning krijgen van organisaties als De Tussenvoorziening. Deze organisatie helpt onder andere mensen die in een kwetsbare woonsituatie verkeren in de regio Lekstroom. Deze mensen hebben steun en begeleiding nodig in de eigen leefomgeving om zo zelfstandig mogelijk te wonen en zich te kunnen handhaven. De begeleiding is gericht op het voorkomen dat mensen uit huis worden gezet en in een opvangvoorziening in Utrecht terecht komen, weg van het sociaal netwerk en vertrouwde omgeving. Team Lekstroom van De Tussenvoorziening werkt outreachend en zet bemoeizorg in als mensen zelf geen hulpvraag kunnen formuleren.

De Tussenvoorziening doet samen met de Gemeente Nieuwegein, Gemeente IJsselstein en woningcorporaties Nieuwegein & IJsselstein mee aan het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. In dit samenwerkingsverband werken de partijen aan de uitstroom van cliënten van de maatschappelijke opvang naar woningen in de wijk. In de meeste gevallen mét begeleiding, budgetbeheer en aanpak van schulden, waardoor doorbetaling van huur en vaste lasten kan plaatsvinden en de achterliggende oorzaken van financiële problemen kunnen worden aangepakt.

Meer weten


Geplaatst op: 12 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 12 februari 2018