NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Succesvol samenwerken – 6 tips van expert Ferry Koster

Ferry Koster, onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatieve samenwerking aan Tilburg University, is expert op het terrein van succesvol samenwerken. Op de website samenvoordeklant.nl buigt Koster zich over de samenwerking tussen de domeinen GGZ en W&I. “Dit is een interessante case”, zegt hij. “GGZ en Werk & Inkomen zijn twee complementaire partijen, die op hun eigen manier tegen de gemeenschappelijke cliënt aankijken. Echt verschillend, en dan is er echt samen te werken en echt winst te behalen.” Hij benoemt zes tips voor succesvol samenwerken.

  1. Erken verschillen
  2. Erken gezamenlijkheid
  3. De harde en de zachte kant van samenwerken zijn beide nodig en versterken elkaar
  4. Teams moeten de vrijheid hebben om te doen wat ze moeten doen
  5. Deel de successen
  6. Zorg voor een exit-strategie

Programmaraad

Programmaraad is de naam van het samenwerkingsverband waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken om UWV en gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s te ondersteunen in de vormgeving van de betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. De website van Programmaraad is samenvoordeklant.nl

Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I

Voor de meeste mensen met psychische aandoeningen geldt dat werk en herstel hand in hand gaan en elkaar versterken. Daarom moeten professionals uit GGZ en Werk & Inkomen meer samenwerken en behandeling en re-integratie op elkaar afstemmen. De Nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I wil bijdragen aan deze samenwerking. Door kennis te delen en voorbeelden uit de praktijk te geven zodat we kunnen leren van elkaar. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks. In elke nummer staat een specifiek thema centraal.


Geplaatst op: 13 november 2017
Laatst gewijzigd op: 13 november 2017