NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Video WijCk Wonen

WijCk Wonen, deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. Met WijCk Wonen willen Kwintes en andere partijen eraan bijdragen dat mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen wonen in de samenleving, op een eigen plek, en met ondersteuning waar nodig.

WijCk Wonen is een nieuw woonconcept waar burgers met én zonder begeleidingsvraag zelfstandig wonen in een omgebouwd kantoorpand. Zij vormen samen een woongemeenschap. Voor deze vorm van wonen worden mensen gezocht die de wens hebben om samen met anderen een actieve bijdrage aan de woongemeenschap te leveren. Zelfbeheer is hierbij het uitgangspunt. De achterliggende doelen zijn:

  • Het bevorderen van integratie en participatie van mensen uit de doelgroep,
  • Het bieden van een sociale steunstructuur en van mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van vaardigheden en herstel.

De aanpak

Bij WijCk Wonen staat zelf doen centraal. Bewoners bouwen niet alleen hun eigen woning, ze zorgen ook samen met de buren voor het beheer van het pand. Kwintes biedt professionele ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van de gemeenschap en begeleidt desgewenst mensen bij hun persoonlijke hulpvraag.Door het zelfbeheer nemen de verantwoordelijkheden van bewoners (ook als huurder) geleidelijk toe en neemt de rol van Kwintes als ondersteuning biedende voorziening af.Voor het pandbeheer biedt Kwintes menskracht. Geleidelijk aan wordt (gedeeltelijk) het beheer door de bewoners zelf overgenomen. ‘Gangmakers’ bijvoorbeeld zijn spil van het ‘sociale beheer’(sfeer, onderlinge contacten). Dat kunnen bewoners met, of zonder indicatie zijn.

Het resultaat

Het project is concreet gerealiseerd in Amersfoort: o.a. het verkrijgen van een gemeentelijke vergunning vergde meer tijd en aandacht dan verwacht. Vanaf voorjaar 2017 konden mensen zich aanmelden. Inmiddels zijn voor alle 41 studio’s bewoners gevonden. Ruim tweederde van hen zijn mensen met een indicatie voor specialistische ondersteuning voor het grootste deel bewoners van verschillende woonvormen van Kwintes; bijna een derde van de bewoners zijn mensen zonder begeleidingsindicatie.

Een onderzoek naar WijCk Wonen, waarin de ervaringen van de bewoners centraal staan (met o.a. interviews, themabijeenkomsten, monitoring) is in volle gang. Een allereerste bevinding is o.a. dat de bewoners erg positief zijn over hoe zij wonen. Ze noemen warm thuis, sociale contacten, er voor elkaar zijn, onderdeel zijn van iets/verbondenheid, gezamenlijke activiteiten, mate van zelfstandigheid als positieve punten.

Meer weten


Geplaatst op: 30 april 2018
Laatst gewijzigd op: 30 april 2018