NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Video: Zorgarrangementen bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV), deelnemer aan Nieuwe wegen ggz en opvang, presenteert de resultaten. RIBW AVV werkte aan een nieuwe ontwikkeling van inrichting van zorg. Ze werken met Zorgarrangementen om de professionaliteit en doelmatigheid van de herstelondersteunende begeleiding te versterken. Met de arrangementen maat de organisatie duidelijk wat ze doen en waarom ze dat doen. Zo kunnen ze (toekomstige) cliënten in samenwerking met hun netwerk duurzaam ondersteunen in hun herstelproces. In een video vertelt RIBW Arnhem & Veluwe Vallei over het project.

De aanpak

Op dit moment zijn er vijf Zorgarrangementen schematisch in grove kaders uitgewerkt, variërend in intensiteit en duur. Deze zijn ‘op de tekentafel’ ontwikkeld in samenspraak met specialisten binnen en buiten de organisatie, cliënten, medewerkers, leidinggevenden, ervaringsdeskundigen en Raad van Bestuur. In proeftuinen ontwikkelen, leren en toetsen ze twee arrangementen in de praktijk. Deze arrangementen bevorderen ambulantisering:

  • Specialistische begeleiding thuis: intensief ambulant aanbod gericht op ontwikkeling. Cliënt kan binnen 6 maanden weer duurzaam zelfstandig verder, gesteund door zijn of haar netwerk.
  • Kortdurende zeer intensieve begeleiding thuis (4 maanden): voorkomen of verkorten van (crisis)opname of verblijf in een Beschermde Woonvorm. In nauwe samenwerking met behandel-ggz.

Het resultaat

Met behulp van zorgarrangementen richt RIBW AVV de zorg anders in. De route van cliënten worden helder in kaart gebracht. Deze transparantie geeft cliënten meer keuzevrijheid en krijgen hiermee meer eigen regie. Ook maakt de transparantie duidelijk hoe en waar samenwerking met ketenpartners van belang is. Op deze manier ontstaat een organisatieoverstijgend arrangement. Dit draagt optimaal bij aan het herstel en participeren van het individu (persoonsgerichte zorg).

Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) leidt een tweejarig onderzoeksprogramma gekoppeld aan alle nieuwe ontwikkelingen. Ook verzorgen zij een overall analyse van de resultaten van de Effectencalculator. De proeftuinen lopen tot aan de zomer 2018.

Meer weten


Geplaatst op: 4 april 2018
Laatst gewijzigd op: 4 april 2018