NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Woon- en huurconstructies opvang breed

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is recent gestart met het ondersteuningsprogramma Opvang en Bescherming. Dit programma ondersteunt centrumgemeenten bij de ontwikkeling van integrale en innovatieve regionale beleidsplannen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De VNG sluit met het programma aan bij het eerdere programma ‘Stedelijk Kompas’. Hoewel beschermd wonen een specifieke taak is voor een specifieke doelgroep (ggz), levert de combinatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen volgens de VNG mogelijkheden op om de ingeslagen weg voor opvang te verbreden, verdiepen en effectiever te maken.

Inhoud van het ondersteuningsprogramma

De VNG heeft in afstemming met GGZ Nederland, RIBW Alliantie, FO, LPGGZ, ZN een plan van aanpak opgesteld voor het ontwikkelen van een ondersteuningsprogramma voor gemeenten. Het programma is gericht op het ondersteunen van gemeenten bij de ontwikkeling van integrale en innovatieve beleidsplannen voor opvang in brede zin (opvang en beschermd wonen, doorstroom, uitstroom, preventie). Het ondersteuningsprogramma bestaat uit drie sporen:

  1. Ondersteuning bij de ontwikkeling van (regionale) beleidsplannen voor opvang en beschermd wonen.
  2. Ontwikkelen van een kwaliteitsagenda opvang en beschermd wonen
  3. Een onafhankelijke Commissie Toekomst die in chronologische volgorde drie resultaten oplevert; een visie op beschermd wonen, een voorstel voor samenwerking tussen gemeenten en uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel voor het budget beschermd wonen.

Praktijkvoorbeelden

Met de publicatie ‘Woon-huurconstructies opvang breed beschrijft VNG een aantal praktijkvoorbeelden om zo inzicht te krijgen in uitstroom bevorderende (en innovatieve) woon-huurconstructies opvang breed. Het gaat hierbij met name om mensen die in een extramurale setting (gaan) wonen en geheel of gedeeltelijk zijn aangewezen op Wmo-voorzieningen. De focus hebben ze hierbij gelegd op de doelgroep uit de maatschappelijke opvang en ggz.

Meer weten


Geplaatst op: 12 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 16 februari 2016