NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Themaroute Burgerkracht – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Op donderdag 15 maart 2018 kwamen in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Op deze pagina vind u de workshops die verzorgd werden binnen het thema Burgerkracht, en kunt u de presentaties downloaden.

Thema Burgerkracht

Met burgerkracht bouwen aan sociale inclusie betekent ruimte geven aan de mogelijkheden, kennis, talenten en ervaringsdeskundigheid van cliënten en burgers. En zorgen dat we deze ruimte ook nemen. Hoe doen we dat? En kunnen we het samen nog beter doen?

Themaroute Burgerkracht | ronde 1

1.1 Multiloog in het buurthuis

Al twintig jaar oud, maar nog altijd actueel! De gespreksmethode Multiloog brengt mensen met verschillende achtergronden bij elkaar, in een veilige omgeving, op basis van gelijkwaardigheid en onder deskundige begeleiding. Zo kan Multiloog een belangrijke bijdrage leveren aan onderling begrip in de buurt. Mensen met ervaring in de psychiatrie, hun naasten, buurtgenoten, buurtwerkers, hulpverleners, de wijkagent: iedereen gaat met elkaar in gesprek. Kom het zelf ervaren. Geestelijk vader Heinz Mölders legt uit en past toe.

1.2 Ervaringsdeskundigheid en de kracht van de coöperatie

Vanuit de herstelbeweging GGZ is in Eindhoven Markieza ontstaan. Een bijzondere coöperatie, waarin organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, re-integratie en ervaringsdeskundigen participeren. Om samen ervaringsdeskundigheid op de kaart te zetten. Opleiden, ontwikkelen en innoveren staan centraal. Markieza is een krachtig en flexibel collectief, dat constant in beweging is en anticipeert op de toekomst. Maak kennis met de visie en het gedachtegoed van Markieza. En ga naar huis met praktische tips om binnen een gemeente met dit coöperatieve model aan de slag te gaan.

1.3 Een stem geven aan het sociale netwerk

‘Zorg jij voor iemand? Dan ben je belangrijk!’ Gemeente Den Haag heeft een duidelijk beleid voor mantelzorgers. Zorgen voor een ander overkomt je. Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend, maar ze zijn zich vaak niet bewust van de extra draaglast. Dat het mantelzorgen ten koste gaat van tijd die ze graag voor zichzelf zouden willen hebben. Mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid vormen een specifieke groep, die bijzondere aandacht verdient. In Den Haag biedt stichting Kompassie emotionele en praktische ondersteuning.aan mantelzorgers GGz.

Themaroute Burgerkracht | ronde 2

2.1 Parels in het zuiden: kleinschalige ontmoeting in de wijk

In Brabant staan de ervaringsdeskundigen van het Kiemuur 15 keer per week klaar voor cliënten, familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Iedereen met vragen over wonen, daginvulling, werk, sociale relaties of psychische gezondheid kan inlopen. Zo legt RIBW Brabant op een laagdrempelige manier verbinding met de buurt. RIBW Brabant is niet de enige. In deze workshop maakt u kennis met een aantal parels uit het zuiden: initiatieven voor kleinschalige ontmoeting in de wijk, gerund door ervaringsdeskundigen van een instelling of ondernemende (ervaringsdeskundige) burgers.

  • Deze workshop heeft geen gebruik gemaakt van een presentatie 

2.2 Durft u Buurtcirkel aan?

Werken met Buurtcirkel vraagt los durven komen van organisaties en hulpverleners. Dat is soms moeilijk. Maar wie het durft, krijgt er wel wat voor terug: wederkerigheid en onafhankelijkheid. Met Buurtcirkel richten we ons samen op het ontwikkelen van eigen kracht, samenkracht, trots, durf en empowerment. Van cliënt en professional. Stapt u ook uit uw comfortzone? U hoeft het niet alleen te doen, Buurtcirkel steunt en coacht. Nieuwsgierig geworden? Bezoek onze workshop!

2.3 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: gevlucht en geland?

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: wie zijn dat eigenlijk? Wat is hun achtergrond? En waarom zijn ze, alleen, gevlucht? Wat doet dat met hen? Waar lopen ze tegenaan bij hun verblijf in Nederland? En vooral, wat hebben ze nodig om in Nederland een goede toekomst te ontwikkelen? Samiya Saiid en Zaïna Karekezi, beiden werkzaam bij Stichting Nidos en beiden voormalig vluchteling, bieden u inzicht in deze specifieke groep. Stichting Nidos voert als onafhankelijke (gezins)voogdij-instelling de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

2.4 Ervaar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven

Wat is de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven? Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) onderzocht het voor MIND. Dat resulteerde in verhalen, cijfers en een participatieve methode om de waarde zelf te ervaren. In deze workshop gaat u oefenen met de participatieve methode. U ervaart zelf de waarde die de zelfregie- en herstelinitiatieven voor hun bezoekers kunnen toevoegen. En wat deze ervaring betekent voor de manier waarop u een initiatief waardeert en steunt. Wij gaan graag met u op onderzoek uit.

Themaroute Burgerkracht | ronde 3

3.1 Worstel en kom boven: de weg naar een zelfregiecentrum

Initiatieven voor herstel en zelfregie vanuit de kracht van ervaringsdeskundigen komen overal in Nederland van de grond. Hoe ontstaan die initiatieven en welke waarde hebben ze voor sociale inclusie? Het jonge zelfregiecentrum in Middelburg is een mooi voorbeeld. U hoort hoe het centrum tot stand kwam en het hoofd boven water houdt. Ook het belang van de gemeente bij het zelfregiecentrum komt aan bod. Met een eerlijke blik op de dilemma’s en uitdagingen van de samenwerking met de gemeente.

3.2 Een stem geven aan het sociale netwerk

‘Zorg jij voor iemand? Dan ben je belangrijk!’ Gemeente Den Haag heeft een duidelijk beleid voor mantelzorgers. Zorgen voor een ander overkomt je. Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend, maar ze zijn zich vaak niet bewust van de extra draaglast. Dat het mantelzorgen ten koste gaat van tijd die ze graag voor zichzelf zouden willen hebben. Mantelzorgers van mensen met een psychische kwetsbaarheid vormen een specifieke groep, die bijzondere aandacht verdient. In Den Haag biedt stichting Kompassie emotionele en praktische ondersteuning.aan mantelzorgers GGz.

3.3 Werken met je talent in eigen buurt, wijk, dorp of stad

In eigentijdse leerwerkbedrijven mooie producten maken. Je talenten inzetten en werken aan structuur. Sociale contacten hebben en waarde voor de wijk of voor bedrijven. Een invulling aan je dag geven, zelfvertrouwen opbouwen. Met andere woorden: werk werkt! Het Leger des Heils kent de succesfactoren en uitdagingen van leerwerkbedrijven. En weet hoe mensen mee kunnen doen via werk. U leert van de ervaringen van de 50I50 werkbedrijven van het Leger des Heils en gaat hierover in gesprek.

Themaroute Burgerkracht | alle rondes

Bouwsessie Burgerkracht: ‘Olympisch goud voor burgerkracht’

In deze bouwsessie gaan deelnemers actief met elkaar aan de slag. Ze worden er zich van bewust gemaakt dat burgerkracht al bestaat, en dus niet gemaakt hoeft te worden. Samen bedenken ze de gouden kenmerken en opbrengsten van burgerkracht. Waar herken je burgerkracht aan, en wat levert het op? Ook gaan ze aan de slag met de vraag: ‘Hoe draag je als gemeente en zorg/welzijnsorganisatie bij aan de gouden opbrengsten van burgerkracht?’

Meer weten