NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Themaroute Duurzame financiering – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Op donderdag 15 maart 2018 kwamen in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Op deze pagina vind u de workshops die verzorgd werden binnen het thema Duurzame financiering, en kunt u de presentaties downloaden.

Thema Duurzame financiering

Innovaties voor sociale inclusie starten meestal met incidentele, kortdurende financiering. Voor doorontwikkeling en implementatie is structurele en langer durende financiering nodig. Samenspel tussen aanbieders en gemeenten (Wmo en Particpatiewet) en zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet) is hiervoor van belang. Hoe brengen we dat samenspel tot stand?

Themaroute Duurzame financiering | ronde 1

1.11 Een toekomststrategie voor zelfregie- en herstelinitiatieven

Wat is de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven? Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) onderzocht het voor MIND. Dat resulteerde in verhalen, cijfers en een participatieve methode om de waarde zelf te ervaren. In deze workshop staat de waarde omzetten in structurele impact centraal. Hoe en waar kunnen zelfregie- en herstelinitiatieven zich het beste positioneren? Hoe kunnen zij hun krachten bundelen? Zijn er nog meer kansen in de markt? Welke slimme financieringsmodellen kunnen helpen? Wij denken graag samen met u na.

1.12 Duurzame financiering van innovaties in Limburg

In Zuid-Limburg experimenteren gemeenten met duurzame financiering van innovaties. Gemeenten en zorgverzekeraars komen samen met aanbieders tot werkzame modellen. Zoals de coöperatie Heerlen STAND-BY!. Directeur Elvira van Bergen vertelt hoe de coöperatie werkt. Ook licht ze de inkoopafspraken en organisatie in de gemeente Brunssum toe, waar ze eerder projectleider decentralisaties was. Wat deze innovaties voor aanbieders betekenen vertelt Paul Schefman, bestuurder van LEVANTOgroep. Na een inleiding gaan beide sprekers graag de discussie met u aan. En kunt u de mogelijkheden in uw gemeente onderzoeken.

1.13 City Deal Inclusieve Stad: van maatwerkondersteuning naar integrale financiering

De gemeente Zaanstad heeft ervaring met preventie en maatwerkondersteuning binnen het armoedebeleid. Door ruimte te geven aan professionals weet de gemeente aan te sluiten op de leefwereld van inwoners én maatschappelijke kosten te besparen. In City Deal Inclusieve Stad onderzoekt Zaanstad nu samen met 4 andere gemeenten en de ministeries van BZK, SZW, J&V en VWS hoe systeem- en leefwereld dichter bij elkaar kunnen komen. Oók voor mensen met ggz-problematiek. In deze workshop krijgt u inzicht in de business case voor maatwerk vanuit één budget, de barrières voor structureel beleid en de zoektocht naar de balans tussen doelmatigheid en rechtmatigheid.

1.14 Met een maatschappelijke business case over de schotten heen organiseren

Over de schotten heen organiseren lijkt ontzettend ingewikkeld. Maak van een specifieke doelgroep een maatschappelijke business case en het gaat vanzelf. Want wat op de ene plek misschien wat meer geld kost, bespaar je op een heel andere plek. Bovendien kun je beter aansluiten bij de wensen van de doelgroep. In Nijmegen hebben ze er ervaring mee. Zou dit model ook kunnen werken voor personen met verward gedrag?

Themaroute Duurzame financiering | ronde 2

2.11 Duurzame financiering van innovaties in Limburg

In Zuid-Limburg experimenteren gemeenten met duurzame financiering van innovaties. Gemeenten en zorgverzekeraars komen samen met aanbieders tot werkzame modellen. Zoals de coöperatie Heerlen STAND-BY!. Directeur Elvira van Bergen vertelt hoe de coöperatie werkt. Ook licht ze de inkoopafspraken en organisatie in de gemeente Brunssum toe, waar ze eerder projectleider decentralisaties was. Wat deze innovaties voor aanbieders betekenen vertelt Paul Schefman, bestuurder van LEVANTOgroep. Na een inleiding gaan beide sprekers graag de discussie met u aan. En kunt u de mogelijkheden in uw gemeente onderzoeken.

2.12 Domeinoverstijgende financiering van innovaties

Stel u bent aan het innoveren. Denkt u dan wel eens na over de financiering van doorontwikkeling en implementatie? Meestal gebeurt dit pas in een laat stadium. In deze workshop leert u welke vragen u kunt stellen. Ook krijgt u inzicht in domeinoverstijgende financieringsmogelijkheden, vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wmo, de Participatiewet of de Wet langdurige zorg. Breng uw eigen financieel vraagstuk mee en ontdek welke financieringsoplossingen er zijn. En ervaar de voorbereidende stappen om tot afspraken met financierende partijen te komen.

Themaroute Duurzame financiering | ronde 3

3.11 Innovatieve financiering voor het publiek domein

Society Impact is een onafhankelijke denk- en doetank, gespecialiseerd in de ontwikkeling van vernieuwende concepten voor het publiek domein. Society Impact verbindt sociale innovatie met innovatieve financiering, zoals Social Impact Bonds en Health Impact Bonds. Chef de mission Sadik Harchaoui neemt u mee langs de mogelijkheden.

  • Deze workshop heeft geen gebruik gemaakt van een presentatie

Themaroute Duurzame financiering | alle rondes

Bouwsessie Duurzame financiering: ‘Duurzame financiering is zo moeilijk niet’

Het regelen van duurzame financiering is zo moeilijk niet. In de bouwsessie laten we dit zien. We gaan aan de slag met de volgende vragen. Waar loopt u tegenaan? Welke oplossingen zijn denkbaar? Wat zou de beste en gemakkelijkste oplossing zijn? Waarom is het niet zo moeilijk om hier financiering voor te regelen? Marc Soeters van Zorgmarkt Advies helpt hierbij en samen met hem ontwikkelen jullie een stappenplan voor het realiseren van structurele bekostiging van GGz en opvang.

Meer weten