NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Themaroute Meedoen in de samenleving – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Op donderdag 15 maart 2018 kwamen in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Op deze pagina vind u de workshops die verzorgd werden binnen het thema Meedoen in de samenleving, en kunt u de presentaties downloaden.

Thema Meedoen in de samenleving

Ieder mens wil van betekenis kunnen zijn. Daarom is meedoen in de samenleving zo belangrijk. Meedoen heeft veel facetten: van werk en het hebben van sociale contacten tot persoonlijke ontwikkeling. Hoe zetten we ons samen in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen?

Themaroute Meedoen in de samenleving | ronde 1

1.4 Succesvol aansluiten bij de Turkse en Marokkaanse gemeenschap

Diversiteit is ‘het nieuwe normaal’ van de grotere steden. Veel organisaties en instellingen zijn daar echter onvoldoende op ingesteld. Ze denken dat de overtuiging ‘iedereen is welkom’ volstaat om etnisch en cultureel inclusief te werken. Helaas is de praktijk anders. Steunpunt GGZ Utrecht zet al jaren in op een beter bereik onder de migrantengemeenschappen. In deze workshop leert u hoe. Bijvoorbeeld met de inzet van ervaringsdeskundigheid in huisartsenpraktijken, met lotgenotengroepen voor kwetsbare migranten en extra ondersteuning aan vluchtelingen.

  • Deze workshop heeft geen gebruik gemaakt van een presentatie 

1.5 Hoe inclusief is uw gemeente?

Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente Krimpen aan de IJssel eraan dat iedereen kan meedoen. Zowel op beleidsniveau als in de praktijk groeien de bewustwording, intrinsieke motivatie en verbinding. En nemen het draagvlak en de eigen verantwoordelijkheid voor initiatieven toe. Nu staat de borging centraal. Deze workshop gaat in op dit proces. En op de volgende uitdaging: de gemeentelijke organisatie zelf inclusief maken. Want dat is meer dan fysiek toegankelijke gebouwen, ook communicatie en personeelsbeleid spelen een rol. Denkt u mee over de inclusieve(re) gemeentelijke organisatie?

1.6 Individuele Plaatsing en Steun werkt!

Snel zoeken naar een baan, de voorkeur van de cliënt centraal, trajectbegeleiding mét GGZ-hulp, ondersteuning op de lange termijn: Individuele Plaatsing en Steun (IPS) biedt het allemaal. IPS is een bewezen effectieve methodiek voor mensen met een (ernstige) psychische aandoening die een reguliere baan willen krijgen én behouden. Het dynamische model biedt steeds plaats aan nieuwe uitbreidingen en aanpassingen. Om het voor nog meer mensen nog effectiever te maken. En zo de samenleving weer een stukje inclusiever. Hoe het werkt? De praktijkvoorbeelden spreken voor zich.

1.7 Sterke vangnetwerken van kwetsbare wijkbewoners

In Nederland zijn ruim 1 miljoen mensen sociaal geïsoleerd. Ruim 400.000 van hen kampen daarnaast met beperkingen en multiproblematiek. Deze groep lijdt. En het risico op escalatie van problemen en verward gedrag is groot. Sociaal werkers helpen met Vangnetwerken. Samen met de doelgroep geven ze vorm aan wijkgerichte netwerken van 30 tot 40 personen. Ze organiseren activiteiten en bieden elkaar sociale steun. Een succesvolle methode! Ontdek het geheim van de werkzaamheid en leer welke knelpunten ontstaan als systeem- en leefwereld botsen.

Themaroute Meedoen in de samenleving | ronde 2

2.5 Stadskamer Doetinchem weet wat wél kan

Hoe mooi zou het zijn als Wmo en Participatiewet niet blijven steken in wet- en regelgeving. Als leefwereld en systeemwereld met elkaar in gesprek blijven, om frustraties over de regeltjes te voorkomen. Het gaat om meedoen en dan wil je geen last hebben van wat niet kan. Wat wél kan, daar is de Stadskamer goed in. Samen met bezoekers en ambtenaren gaan ze zoek naar praktijkgerichte resultaten. Een workshop met humor en kennis én handreikingen voor dit samenspel tussen burger en overheid.

  • Deze workshop heeft geen gebruik gemaakt van een presentatie 

2.6 Naar vermogen meedoen: vroegsignalering van LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite om mee te komen in de maatschappij. Van buiten is echter niets te zien. Op school, werk en in het alledaags contact worden ze dan ook vaak overvraagd. Gevoelens van frustratie en een negatief zelfbeeld manifesteren zich vervolgens in opstandig en lastig gedrag. Vroegsignalering van LVB is dus belangrijk! In deze workshop maakt u kennis met de training LVB voor professionals uit het sociale domein van de gemeente Apeldoorn. En hoort u wat de eerste effecten zijn.

2.7 E-health voor mentaal kwetsbare burgers

Wat hebben mentaal kwetsbare burgers op Goeree-Overflakkee aan e-health? Veel! Parnassia Groep en de gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelden een gemeenschappelijke innovatieve aanpak voor mentaal kwetsbare burgers. Eddo Velders, dwarsdenker bij Parnassia, en Josette van Loon, beleidsadviseur van de gemeente Goeree-Overflakkee, vertellen over het beleid van hun eigen organisatie, over de samenwerking én geven voorbeelden van e-health voor mentaal kwetsbare jongeren en ouderen. U gaat in gesprek over de mogelijkheden en voor- en nadelen van e-health voor sociale inclusie.

Themaroute Meedoen in de samenleving | ronde 3

3.4 Tips en trucs voor samenwerken in de wijk

De gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid, TEAM ED (ervaringsdeskundigen), welzijnsorganisatie Dynamo en zorgorganisatie GGZ inGeest werken alweer ruim 2 jaar samen in de wijk. Hun doel? De maatschappelijke participatie van mensen met psychosociale en psychiatrische problemen vergroten in hun eigen wijk. Er zijn coaches actief om zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg te verbinden. En er is een EDplaats gecreëerd: een ontmoetings- en herstelwerkplaats voor en door de doelgroep, gerund door ervaringsdeskundigen. In deze workshop delen de samenwerkingspartners hun ervaringen graag met u.

3.5 Naar vermogen meedoen: vroegsignalering van LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite om mee te komen in de maatschappij. Van buiten is echter niets te zien. Op school, werk en in het alledaags contact worden ze dan ook vaak overvraagd. Gevoelens van frustratie en een negatief zelfbeeld manifesteren zich vervolgens in opstandig en lastig gedrag. Vroegsignalering van LVB is dus belangrijk! In deze workshop maakt u kennis met de training LVB voor professionals uit het sociale domein van de gemeente Apeldoorn. En hoort u wat de eerste effecten zijn.

3.6 Communiceren met kwetsbare doelgroepen

We gaan voor een inclusieve samenleving. Maar tegelijkertijd weten we dat het voor gemeenten lastig is bepaalde groepen mensen te bereiken. Hoe communiceer je met kwetsbare doelgroepen? Welke methoden zijn er om met hen in gesprek te komen? Marjolijn van Leeuwen, onderzoeker en trainer bij Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, en Lodewijk van Noort, ambassadeur heldere taal voor de overheid, delen hun inzichten. En gaan graag met u in gesprek over mogelijke oplossingen.

3.7 Op weg naar werk: bejegening in de spreekkamer

We zijn ons er doorgaans niet van bewust, maar een opmerking of houding kan grote gevolgen hebben voor mensen met een psychische aandoening. Overschatting – ‘wij gaan een baan voor u zoeken’ – veroorzaakt stress, maar ook onderschatting – ‘doet u vooral rustig aan’ – zorgt voor onrust. Hoe moet het dan wel? Dat onderzoeken we samen! Kom naar ons rollenspel ‘in de spreekkamer’. Twee ervaringsdeskundigen spelen ambtenaar en cliënt. Adviseer en doe mee.

  • Deze workshop heeft geen gebruik gemaakt van een presentatie 

Themaroute Meedoen in de samenleving | alle rondes

Bouwsessie Meedoen in de samenleving: ‘Bouwen aan een sterke sociale basis’

Hoe zetten we ons in voor een inclusieve samenleving? Voor ieder mens is het essentieel om mee te doen, van betekenis te kunnen zijn. Het gaat om werken, het hebben van sociale contacten, het blijven opdoen van sociale vaardigheden, e.d. Wat komt hiervoor kijken? In de bouwsessie werken we aan antwoorden voor de volgende vragen: Bouwen aan de sociale basis in de buurt om meedoen echt mogelijk te maken. Wat kan ik zelf doen en wat verwacht ik daarbij van anderen? Hoe ga ik hier vanaf morgen mee aan de slag? We doen dit met beeldende werkvormen: laat je creativiteit bruisen en practice what you preach: werk samen aan inclusie!

Meer weten