NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Themaroute Samenwerken – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Op donderdag 15 maart 2018 kwamen in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Op deze pagina vind u de workshops die verzorgd werden binnen het thema Samenwerken, en kunt u de presentaties downloaden.

Thema Samenwerken

Sociale inclusie vraagt samenwerking op alle niveaus. Tussen burgers, naasten, vrijwilligers, professionals en organisaties. Wie samenwerkt draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en maakt daar met elkaar afspraken over. Wat hebben we nodig voor succesvolle samenwerking?

Themaroute Samenwerken | ronde 1

1.8 Dakloosheid voorkomen door regionale samenwerking

Stichting de Tussenvoorziening biedt opvang en begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie. De begeleiding richt zich op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Het project ‘Preventie en uitstroom in de Lekstroom’ is een mooi voorbeeld. Samen met woningbouwcorporaties, gemeenten, Werk en Inkomen Lekstroom en sociale wijkteams probeert De Tussenvoorziening goede nazorg te borgen voor cliënten die vanuit de opvangvoorziening weer zelfstandig gaan wonen. Om zo huisuitzettingen te voorkomen. De Tussenvoorziening bespreekt de geleerde lessen met u en vraagt uw actieve bijdrage!

1.9 PsyNet: betere zorg deel je samen

Als het netwerk rondom de cliënt samen met de cliënt zorgt dat het hem goed gaat, leidt dat tot betere zorg, efficiënter en effectiever. Daarvoor moet het netwerk elkaar wel weten te vinden. En met elkaar kunnen communiceren, al is het op hoofdlijnen. Liefst met de cliënt aan het roer. Dat is precies wat PsyNet doet. Want betere zorg deel je samen. Ontdek wat het digitale platform PsyNet in de praktijk voor alle domeinen in het netwerk betekent.

Themaroute Samenwerken | ronde 2

2.9 Familie-ervaringsdeskundigheid: samenwerken met naasten

Wie kunnen het beste uitleggen hoe belangrijk de betrokkenheid van naasten is? De naasten zelf natuurlijk! Daarom werkt GGz Breburg met ervaringsdeskundige familieleden. Hoe dat precies in zijn werk gaat leert u in deze workshop. Ook krijgt u inzicht in de rol van de familie-ervaringsdeskundigen in de relatie cliënt, hulpverlener en familie. Samen buigen we ons over dilemma’s uit de praktijk. En u maakt kennis met een methode om met soortgelijke dilemma’s om te gaan.

2.10 Armoede en de beste versie van onszelf uitvinden

Armoede duurzaam bestrijden vereist investering in de mensen zelf. Dat vraagt veel van zowel de klant als de sociaal werker en zijn omgeving. Deze workshop neemt u mee langs ons brein en stress sensitieve dienstverlening (Mobility Mentoring®). U krijgt inzicht in het irrationele gedrag van mensen die in armoede en schulden leven. En u leert waarom doen en vaardigheden essentieel zijn. Want het gaat erom dat cliënt én hulpverlener ‘de beste versie van zichzelf uitvinden’ in relatie tot executieve vaardigheden en armoede.

  • Deze workshop ging niet door

Themaroute Samenwerken | ronde 3

3.8 De kunde, kunst en het kunstje van meedoen

Vrij toegankelijke herstelactiviteiten, zo dicht mogelijk in de buurt, laagdrempelig, persoonlijk en voor en door (ex-)cliënten: het aanbod ligt er in de regio Midden-Holland. Maar hoe weet iedereen die het nodig heeft de weg te vinden? Daarvoor werken Kwintes, Parnassia Groep, GGZ Rivierduinen, Leger des Heils en Kernkracht samen. Hoe verloopt deze samenwerking? Wat drijft hen? Waar vinden ze elkaar en wat zijn de uitdagingen? In deze interactieve workshop onderzoekt, bevraagt en ervaart u de kunde, kunst en het kunstje van meedoen.

3.9 Gericht werken aan de sociale basis

In veel gemeenten zijn sociale wijkteams actief. Zij houden zich vooral bezig met ondersteuning van individuele huishoudens. Kunnen deze teams ook sámen met inwoners bouwen aan een goed leefklimaat en passende collectieve voorzieningen? Er zijn al wijkteams die dit succesvol doen. Bijvoorbeeld in de gemeente Haarlem. U leert hoe partijen daar aan de slag gingen met veiligheid, overlast en (psycho)sociale problematiek. Wat werkt? En wat zijn de resultaten? Ook gaat u in gesprek over de mogelijkheden in uw gemeente.

3.10 GGZ op wijkniveau: samen werken aan ambulantisering

Gemeente Den Haag heeft een GGZ-infrastructuur op wijkniveau. Zorg en ondersteuning krijgen vorm in nauwe samenwerking met gemeentelijke sociaaldomeinwerkers, GGZ-professionals, mensen met (chronische) psychische beperkingen en hun sociale netwerken. Ook andere voorzieningen in de wijk, zoals wijkagenten en huisartsen, zijn aangesloten. GGZ op wijkniveau maakt persoonlijke contacten en natuurlijke netwerken mogelijk. En het biedt kansen voor preventie. Bovendien bevordert GGZ op wijkniveau een warme overdracht en succesvolle uitstroom na een opname in een kliniek.

Themaroute Samenwerken | alle rondes

Bouwsessie Samenwerken: ‘Samenwerken: Weg met het systeem!’

Met overgave bouwen we systemen en structuren. Ontwerpen we visies, bedenken we oplossingen en maken we afspraken. Natuurlijk. Wat we soms lijken te vergeten is het persoonlijke, om wie het gaat, uw diepste drive. Dat geven we in deze bouwsessie een stem en wie weet….? U kunt ook bouwen aan de “handelingsbank”: Wat doet u als u vastzit in een casus met een zorgmijder en hoe leren we daarvan?

Meer weten