NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Themaroute Wonen en opvang – Congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’

Op donderdag 15 maart 2018 kwamen in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Op deze pagina vind u de workshops die verzorgd werden binnen het thema Wonen en opvang, en kunt u de presentaties downloaden.

Thema Wonen en opvang

Voor elke woonbehoefte en voor elke mate van eigen regie moet een woonvorm te vinden zijn. Een woonvorm op maat, die mensen optimaal ondersteunt bij het meedoen. Welke veelbelovende vormen van wonen, opvang en bescherming zijn er? En wat hebben we nog nodig?

Themaroute Wonen en opvang | ronde 1

1.15 Wat kan de inclusieve wijk voor ex-gedetineerden betekenen?

Te vaak zijn veiligheid, zorg en welzijn en gemeenten nog aparte werelden. Zelfs na de decentralisaties. Terwijl we samen zoveel kunnen betekenen voor ex-gedetineerden. Want zij zijn ook mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen met ‘verward’ gedrag of jongeren die we al vanaf hun elfde kennen of huurders die door opgestapelde boetes met torenhoge schulden zitten. U gaat met ons op zoek naar kansen en mogelijkheden. Van bestaande initiatieven, zoals reclassering in de wijk, tot innovatieve ideeën voor het opzetten van experimenten (Kansenlab).

1.16 Terug in de wijk

Intramurale cliënten terug naar de wijk? SMO Breda en GGz Breburg nemen de proef op de som. In opdracht van gemeente en zorgkantoor laten ze ieder 5 cliënten terug verhuizen naar een wijk. Daarbij werken ze samen met vernieuwende partners, zoals sociale onderneming Buurthuis ONS. Client en begeleider zoeken zelf de meest passende wijk. Gebaseerd op wederkerigheid: de cliënt moet er iets te halen én te brengen hebben. Zowel commerciële verhuurders als corporaties werken mee. Verwacht in deze workshop geen blauwdruk, u gaat mee op expeditie!

  • Deze workshop heeft geen gebruik gemaakt van een presentatie

1.17 Mevrouw Tussenwal-Schip heeft lokaal samenspel nodig

Voor sociale inclusie is een nieuw lokaal samenspel nodig van organisaties, professionals en bewoners. Iedereen is het hierover eens. En toch trekken organisaties zich nog vaak terug op eigen belangen en posities. Hoe krijgen we dat samenspel dan toch voor elkaar? Hoe verbeteren we de werkrelaties rond mensen die steun van verschillende kanten nodig hebben? In deze workshop beleeft u de verschillende perspectieven op mevrouw Tussenwal-Schip (wonen, zorg, welzijn, gemeente, familie). We relateren deze ervaring aan uw eigen dagelijkse werkpraktijk en bespreken voorstellen voor verbetering.

  • Deze workshop heeft geen gebruik gemaakt van een presentatie

Themaroute Wonen en opvang | ronde 2

2.13 Uitstroom naar zelfstandig wonen: hoe organiseer je dat?

Als mensen vanuit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang zelfstandig gaan wonen zijn verschillende partijen betrokken. Dertien samenwerkingsverbanden van gemeente, woningcorporatie en zorgorganisatie experimenteerden het afgelopen jaar met een zachte landing in de wijk. Susan van Klaveren en Netty van Triest van Platform31 vertellen u wat wel en niet lukte. Ann Meijer, programmaleider bij de gemeente Den Bosch, deelt dilemma’s en ervaringen uit de praktijk.

2.14 Nieuwe wegen voor dak- en thuislozen

Stel je voor dat er niets was: geen systeemwereld, geen methodieken, geen evidence based, geen convenanten, geen beleid. Hoe zou de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen er dan kunnen uitzien? Misschien begint het wel met de vraag ‘Wat is een dakloze eigenlijk?’. In deze workshop gaat u samen met het samenwerkingsverband Eigenaar van Vraag en Aanbod (E.V.A.) heel concreet op zoek naar nieuwe wegen voor deze kwetsbare doelgroepen.

2.15 Wonen in een woongemeenschap met zelfbeheer

WijCk Wonen is een nieuw woonconcept van Kwintes. Burgers met én zonder begeleidingsvraag vormen samen een woongemeenschap in een omgebouwd kantoorpand. Bij WijCk Wonen staat zelf doen centraal. Dit heet zelfbeheer: bewoners bouwen hun eigen woning en houden samen alles schoon, heel en veilig. WijCk Wonen wil integratie en participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid bevorderen en een sociale steunstructuur bieden. Deze workshop neemt u mee in de opzet van WijCk Wonen en de eerste ervaringen, met name van de bewoners zelf.

Themaroute Wonen en opvang | ronde 3

3.12 Goede buren: ervaringen uit gemengd wonen

Ja, het maakt uit of je buren hebt waar je welkom bent. In projecten gemengd wonen leven verschillende groepen mensen doelbewust met elkaar samen: mensen die meer of minder kwetsbaar en zelfredzaam zijn. Samen werken ze aan inclusie. En ze komen een heel eind. Maak kennis met een aantal projecten gemengd wonen uit de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen. En laat u inspireren door de bewoners van Majella Wonen. Dit initiatief won in 2017 de ‘I-opener’-prijs voor meest innovatieve project van woningbouwcorporaties.

3.13 Een Magic Mix van reguliere huurders en uitstroomcliënten

In de regio Noord-Veluwe werken 6 gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders nauw samen. Hun doel? De uitstroom van cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen bevorderen. Bijvoorbeeld met de Proeftuin Eperweg: in een leegstaand zorggebouw zijn 31 zelfstandige woningen gecreëerd voor een Magic Mix van reguliere huurders en uitstroomcliënten. Verder wijst een Centrale Uitgang extra vrijgemaakte en beschikbare huurwoningen toe aan cliënten op de wachtlijst voor zelfstandig wonen. Laat u inspireren door onze ervaringsdeskundigen, initiatiefnemers en de beleidsregisseur MO/BW in de regio.

Themaroute Wonen en opvang | alle rondes

Bouwsessie Wonen en opvang: ‘Naar draagvlak in de wijk!’

Deelnemers aan de bouwsessie werken een advies uit aan gemeenten voor het goed en duurzaam laten vestigen in de wijk van mensen met een verleden in de maatschappelijke opvang of de ggz. Wat heeft een buurt nodig om nieuwe, en bij vlagen kwetsbare, buren te ontvangen? Wie is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak? Wat is de top 5 van concrete randvoorwaarden om vestiging te laten slagen? Hoe komen gemeente, buurt en corporaties tot gezamenlijk commitment? En: wil uw regio gaan meedoen aan Weer Thuis!? Meld u hiervoor dan aan tijdens deze sessie!

Meer weten