NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen

Innoveren, gericht op zelfhulp en ondersteuning van cliënten bij hun herstel. Organisaties binnen het thema 'Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen' zijn bezig met het versterken van eigen kracht en mogelijkheden.  Om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van herstelactiviteiten te verbeteren en om betrokkenheid van naasten en vrijwilligers bij de steun bij herstel te vergroten. Het gebruik van digitale hulpmiddelen kan hierbij helpend zijn.

  • Overzicht
  • 21 Praktijkvoorbeelden
  • 8 Tools
  • 9 Deelnemers
  • 2 Beleidsstukken
  • 52 Actueel
  • 12 Verslagen