NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

Innoveren, gericht op veelbelovende woon- en woonbegeleidingsvormen, die een belangrijke bijdrage vormen binnen het continuüm wonen. De deelnemers aan het thema 'Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming hebben als doel dat uiteindelijk voor elke woonbehoefte en voor elke vorm van eigen regie, een woonvorm op maat te vinden is. Van intramuraal tot volledig zelfstandig wonen, met alle varianten daar tussen. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Onder meer met de inzet van respijtzorg, eHealth, nieuwe vormen van ambulante zorg et cetera.

  • Overzicht
  • 22 Praktijkvoorbeelden
  • 2 Tools
  • 8 Deelnemers
  • 43 Actueel
  • 10 Verslagen