NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Participatie, inclusie en werk

Innoveren, gericht op meedoen en erbij horen, cruciaal voor kwaliteit van leven. De deelnemers aan het thema 'Participatie, inclusie en werk' werken aan een inclusieve samenleving. Dit vraagt innovaties om verbindingen te maken met opleidingen en duurzame betaalde arbeid. En om het tot stand brengen van vrijwillige inzet en/of zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding in een zo normaal mogelijke setting voor iedereen die dat nodig heeft.

  • Overzicht
  • 38 Praktijkvoorbeelden
  • 4 Tools
  • 10 Deelnemers
  • 49 Actueel
  • 13 Verslagen