NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Tools binnen Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen

Nieuwe generieke module versterkt focus op herstel

De Generieke module Herstelondersteuning is een hulpmiddel om mensen met psychische en/of verslavingsproblemen te ondersteunen bij hun herstel.

lees meer

Online contact in veilige omgeving voor ggz-cliënten

Online contact- en ontmoetingssites helpen mensen met een psychiatrische aandoening met het vinden van community's van cliënten/ervaringsdeskundigen.

lees meer

Nieuwe generieke module verankert destigmatisering in de praktijk

De Generieke module Destigmatisering is beschikbaar en doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies.

lees meer

Tool: Balint-methode voor intervisie

Met deze intervisiemethode behandel je als groep één casus. De casus waarvan deelnemers denken het meest te kunnen leren.

lees meer

Tool – kennisbundel herstelondersteunende zorg

Download de kennisbundel herstelondersteunende zorg en leer hoe je iemand, vanuit de zorg, op de juiste manier ondersteund. Ontwikkeld voor hbo, maar ook goed bruikbaar voor bijvoorbeeld (bij)scholing van zorgprofessionals.

lees meer

Tool: 5 aspecten van goede samenwerking

Movisie publiceert een tool die partners in de informele zorg met behulp van 5 aspecten helpt bij het genereren van een goede samenwerking.

lees meer

InstrumentWijzer helpt bij het meten van effectiviteit

Sociaal Werk Nederland, Movisie, Atrivé en Jochum Deuten presenteren de website InstrumentWijzer.nl die tools biedt om effectiviteit van zorg te meten.

lees meer

Evalueren met behulp van de Tijdlijnmethode

De tijdlijnmethode is een hulpmiddel om binnen een projectgroep, een netwerk of samenwerkingsverband een gezamenlijk beeld te vormen van de voortgang van een project (tussenevaluatie) of de resultaten van een project (eindevaluatie).

lees meer