NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Tools binnen Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

InstrumentWijzer helpt bij het meten van effectiviteit

Sociaal Werk Nederland, Movisie, Atrivé en Jochum Deuten presenteren de website InstrumentWijzer.nl die tools biedt om effectiviteit van zorg te meten.

lees meer

Evalueren met behulp van de Tijdlijnmethode

De tijdlijnmethode is een hulpmiddel om binnen een projectgroep, een netwerk of samenwerkingsverband een gezamenlijk beeld te vormen van de voortgang van een project (tussenevaluatie) of de resultaten van een project (eindevaluatie).

lees meer