NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Tools binnen Participatie, inclusie en werk

Nieuwe generieke module Daginvulling en participatie belicht belang van zinvolle daginvulling

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft de nieuwe Generieke module Daginvulling en participatie gepubliceerd.

lees meer

Nieuwe generieke module: Arbeid als medicijn

De nieuwe Generieke module: 'Arbeid als medicijn' helpt behandelaars om werk in te zetten bij behandeling en herstel van geestelijke klachten.

lees meer

InstrumentWijzer helpt bij het meten van effectiviteit

Sociaal Werk Nederland, Movisie, Atrivé en Jochum Deuten presenteren de website InstrumentWijzer.nl die tools biedt om effectiviteit van zorg te meten.

lees meer

Evalueren met behulp van de Tijdlijnmethode

De tijdlijnmethode is een hulpmiddel om binnen een projectgroep, een netwerk of samenwerkingsverband een gezamenlijk beeld te vormen van de voortgang van een project (tussenevaluatie) of de resultaten van een project (eindevaluatie).

lees meer