NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Evalueren met behulp van de Tijdlijnmethode

De tijdlijnmethode is een hulpmiddel om binnen een projectgroep, een netwerk of samenwerkingsverband een gezamenlijk beeld te vormen van de voortgang van een project (tussenevaluatie) of de resultaten van een project (eindevaluatie).

Alle betrokkenen bij het project benoemen de voor hen meest markante gebeurtenissen uit het project. Deze worden op een tijdlijn geplaatst en gezamenlijk besproken om zo de inzichten te delen en tot een gemeenschappelijk beeld van het project te komen.

De tijdlijnmethode in gebruik

Foto van de tijdlijn met daarop post-its

De deelnemers aan het thema ‘Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen’ binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang gebruikten de tijdlijnmethode tijdens de themabijeenkomst op 8 september 2016.

Onder voorzitterschap van de themacoördinatoren Anneke van Wamel en Anita Peters haalden de deelnemers de belangrijke momenten van afgelopen maanden naar voren. Daarbij stelden de deelnemers zichzelf de volgende vragen:

  • Wat heeft het project positief beïnvloed?
  • Wat had een negatieve invloed?
  • Waren er kwartjesmomenten?

“De tijdlijnmethode levert als zelfevaluatietool een lijst op van belangrijke momenten die gedurende het project hebben plaatsgevonden. Deze momenten kunnen onze deelnemers vervolgens weer gebruiken voor onder andere rapportages en geleerde lessen”, aldus themacoördinator Anita Peters.

Lees het verslag van de themabijeenkomst ‘Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen’ van 8 september 2016.

Schematisch overzicht

Een handig hulpmiddel voor het gebruik van de tijdlijnmethode is het schematisch overzicht van de tijdlijnmethode in 1 A4, te vinden in de Starterskit beweegstimulering van Vilans en het Kenniscentrum Sport.


Geplaatst op: 17 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 17 oktober 2016