NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Handreiking Leren & Innoveren

Hoe krijg je beter zicht op de voorwaarden en werkwijzen die zorginstellingen en medewerkers ondersteunen bij het versterken van burgerkracht en inclusieve wijkontwikkeling? Organisaties De Regenboog Groep, Cordaan, De Volksbond en De Omslag ontwikkelde het project Leren & Innoveren in zorgvoorzieningen in de wijk. Met als resultaat de handreiking Leren en Innoveren waarin het project beschreven staat.

Stappenplan voor het inrichten van een leeromgeving

Als je wilt dat mensen op een nieuwe manier gaan (samen)werken, dan kan dat op diverse manieren. In de handreiking maak je kennis met de ingrediënten van Leren & Innoveren. Ook krijg je met behulp van een stappenplan een idee voor het inrichten van een leeromgeving.

Het project verbindt verschillende activiteitencentra, bewonersinitiatieven en een sociaal project in Amsterdam met elkaar. Mensen in deze centra krijgen door het project de gelegenheid ervaringen en kennis uit te wisselen. Door de kennis en vaardigheden van professionals, cliënten, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen én wijkbewoners te koppelen, ontstaan leerprocessen van binnenuit en van onderop. Met als gevolg creativiteit en energie.

Meer participatie en eigen verantwoordelijkheid

Het resultaat is een aanpak die gericht is op meer participatie en eigen verantwoordelijkheid voor cliënten en medewerkers om zo mee te kunnen doen in de wijk. Het vraagt van participerende instellingen dat ze de voorwaarden scheppen die dit mogelijk maken. Dat kan niet van de ene op de andere dag en vraagt om een geleidelijke overgang. Met elkaar leren in de praktijk is hierbij een handig en belangrijk middel gebleken.

Hoofddoelstelling van het project Leren & innoveren is het bevorderen van empowerment, ofwel het vergroten van het zelf-organiserend vermogen van deelnemers, cliënten, vrijwilligers en de bewoners in de wijk zelf. Daar hoort ook het ontwikkelen van een nieuwe stijl van professionele ondersteuning bij.

Meer weten over de handreiking Leren & Innoveren


Geplaatst op: 1 september 2016
Laatst gewijzigd op: 30 augustus 2016