NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

De methode Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)

tags: Samenwerken (16)

Een manier om het proces van co-creatie te begeleiden, is Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken). Tijdens de eerste masterclass van Nieuwe wegen ggz en opvang ‘Transformatie door co-creatie’ introduceerde Petra van Leeuwen, adviseur bij Movisie, deze veranderaanpak.

Samen onderzoeken wat wél werkt

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dat is een van de uitgangspunten van Appreciative Inquiry. Bij deze methode onderzoeken betrokkenen samen wat wél werkt. Daarbij komen de ervaringen vanuit alle perspectieven samen: cliënten, mantelzorgers, directie, professionals, vrijwilligers en anderen. Er wordt eerst met een positieve formulering een kernthema vastgesteld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de probleemanalyse waar traditionele veranderaanpakken mee starten. Bij waarderend onderzoeken kijk je naar welk verlangen onder de situatie ligt die als probleem ervaren wordt. Behaalde successen binnen dit thema vormen vervolgens de basis voor nieuwe stappen in een veranderproces, in plaats van het opstellen van een ‘verbeterplan’. Appreciative Inquiry vraagt om een open en participatieve houding om op zoek te gaan naar de bedoeling van de organisatie, het samenwerkingsverband of ‘het beleid’ en het oprecht waarderen van ieders verhaal en talent om te komen tot co-creatie.

Vier stappen

Het veranderproces kent vervolgens 4 stappen:

 1. Verkennen (‘Discover’): wat goed gaat.
  In deze fase verken je met elkaar successen, talenten en krachten die al aanwezig zijn door waarderend met elkaar in gesprek te gaan. Een handig hulpmiddel hierbij is het doen van waarderende interviews.
 2. Verbeelden (‘Dream’): gewenst droombeeld.
  In deze fase verbeeld je samen de gewenste toekomst, vaak op een creatieve, beeldende manier.
 3. Vormgeven (‘Design’): ontwerpen wat nodig is.
  In deze fase formuleer je gezamenlijk de ambitie binnen een gestelde termijn. Als je droom….is, waar wil je dan over …  staan?
 4. Verwezenlijken (‘Destiny’): ambities waarmaken.
  In deze fase ga je aan de slag met acties, projecten, experimenten die nodig zijn om de ambitie waar te maken.

Bron: Movisie

Meer weten


Geplaatst op: 6 september 2016
Laatst gewijzigd op: 3 oktober 2016