NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Nieuwe generieke module: Arbeid als medicijn

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een nieuwe Generieke module ontwikkeld: Arbeid als medicijn. De module helpt behandelaars om werk in te zetten bij behandeling en herstel van geestelijke klachten.

Werk is belangrijk

Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan psychische problemen verminderen, maar werk kan ook een oorzaak zijn bij het ontstaan en voortduren van psychische stoornissen. Ook het (jarenlang) geen werk hebben of het na studie niet aan het werk kunnen komen kan psychische problematiek versterken of zelfs veroorzaken. Het is daarom belangrijk om de invloed van werk te bespreken in de behandeling.

Doel

De module helpt bij het op gang brengen van het gesprek over werk tussen mensen met psychische problemen en hun behandelaar en/of andere betrokken professionals. Gebruik van de module bevordert het inzicht in de rol die werk heeft voor betrokken patiënt bij zijn of haar herstel. Zo wordt duidelijk of werk relevant is in het herstelproces en of werk bij het herstel een bevorderende – of juist een belemmerende factor is.

Gebruik van de module structureert in het gesprek tussen patiënt en hulpverlener de aandacht voor de (positieve of negatieve) invloed van werk op het herstel. De module bevat onder andere de gespreksleidraad ‘Arbeid als medicijn’, die dient om het gesprek tussen patiënt en hulpverlener op gang te brengen en te ondersteunen. In de gespreksleidraad worden vragen gesteld, informatie verstrekt en voorlichting gegeven. Daardoor krijgt de patiënt meer grip op de eigen situatie.

Leeswijzer

 • Hoofdstuk 1: Beschrijving van het onderwerp ‘Arbeid als medicijn’
 • Hoofdstuk 2: Beschrijving van op welke wijze de cliënt centraal staat
 • Hoofdstuk 3: Beschrijving van de zorg rondom het thema ‘Arbeid als medicijn’
 • Hoofdstuk 4: De organisatie van deze zorg
 • Hoofdstuk 5: Kwaliteitsindicatoren
  • Bijlage 1: Relevante documenten en websites
  • Bijlage 2: Gespreksleidraad ‘Arbeid als medicijn’
  • Bijlage 3: Budget impactanalyse
  • Bijlage 4: Ontwikkeling module

Meer weten


Geplaatst op: 20 april 2017
Laatst gewijzigd op: 18 oktober 2017