NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslagen binnen Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming

E.V.A. ziet nieuwe wegen voor dak- en thuislozen

Wytze Groen en Fokko van der Ploeg zijn van E.V.A.: Eigenaar van Vraag en Aanbod. Ze zien een toename van het aantal daklozen en vinden dat die daklozen zelf de eigenaars van hun vraag en aanbod moeten zijn, in plaats van dat hen aanbod wordt opgedrongen dat niet aansluit bij hun behoeften.

lees meer

Verslag bijeenkomst ‘Duurzame financiering van innovaties’

De bijeenkomst ‘Duurzame financiering van innovaties’ had als doel: vraagstukken en oplossingsrichtingen met betrekking tot financiering ontdekken.

lees meer

De kracht van de ervaringsdeskundige in de zorg

Hans-Martin Don en Marcello van den Anker (Leger des Heils) gaven tijdens het eindcongres In voor zorg! een keynote over ervaringsdeskundigen in de zorg.

lees meer

Verslag Monitoringsbijeenkomst – 6 april 2017

Op 6 april 2017 vond in Utrecht de bijeenkomst over monitoren plaats. Lees snel het verslag!

lees meer

Verslag themabijeenkomst ‘Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming’

Donderdag 9 februari 2017 vond een bijeenkomst plaats van de themagroep 'Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming'. Lees het verslag!

lees meer

Verslag: Masterclass ‘Beter communiceren, beter innoveren’

Dinsdag 17 januari 2017 vond in Utrecht de vierde masterclass in de reeks innovatief leiderschap plaats. Lees het verslag!

lees meer

Een kijkje in de keuken van ‘WijCk Wonen’ (Kwintes)

De eerste bijeenkomst van de themagroep Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming heeft plaatsgevonden bij het project 'Wonen light' van Kwintes.

lees meer

Verslag masterclass ‘domeinoverstijgend samenwerken’

Woensdag 14 september vond in Utrecht de masterclass 'domeinoverstijgend samenwerken' plaats. Lees het verslag en meld u aan voor de nieuwe masterclass over 'leiding geven aan innovatie'.

lees meer

Verslag masterclass ‘Transformatie door co-creatie’

Donderdag 2 juni bezochten zo'n 35 mensen de masterclass 'Transformatie door co-creatie'. Lees hier het verslag van de masterclass en download de presentaties.

lees meer

Verslag startbijeenkomst 20 april 2016: “We kunnen veel van elkaar leren.”

Woensdag 20 april vond de startbijeenkomst plaats van het programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang'. Lees het sfeerverslag van de dag en kijk een korte weergave van het optreden van John van de Ven terug.

lees meer