NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslagen binnen Participatie, inclusie en werk

Duurzame financiering van innovaties in Zuid-Limburg

Elvira van Bergen (directeur coöperatie Heerlen STAND-BY!) en Paul Schefman (bestuurder LEVANTOgroep) vertellen over de experimenten in de Zuid-Limburgse gemeenten die moeten dienen als opmaat naar duurzame financiering van innovaties op het gebied van ggz en maatschappelijke opvang.

lees meer

Duurzame GGZ in de wijk in Amsterdam-Zuid

Chris van der Kroon gaf een presentatie over Ggz in de wijk Amsterdam Zuid tijdens de Masterclass over Duurzame financiering op 14 september.

lees meer

Nieuwe vormen van ondersteuning en bekostiging in Zuid-Limburg

Paul Schefman (LEVANTOgroep), Maud Renders (gemeente Brunssum), Ralf Stoffels (CMWW) en Esmé Kock (LEVANTOgroep) over lumpsum financiering.

lees meer

In Doetinchem zoeken Stadskamer en Gemeente naar structurele financiering

Wendy van Beek en Everdien Boesveld over de Stadskamer Doetinchem – Ontschotten en verbinden: (arbeidsmatige) dagbesteding, participatie en meer!.

lees meer

Verslag masterclass ervaringsdeskundigheid – 15 juni 2017

Op 15 juni 2017 vindt de masterclass ‘De bijdrage van ervaringsdeskundigheid aan innovatie in ggz en opvang’ plaats in Utrecht.

lees meer

Verslag bijeenkomst ‘Duurzame financiering van innovaties’

De bijeenkomst ‘Duurzame financiering van innovaties’ had als doel: vraagstukken en oplossingsrichtingen met betrekking tot financiering ontdekken.

lees meer

Verslag: Themabijeenkomst Participatie, inclusie en werk bij Lentis

Op een zonovergoten woensdag zijn een twintigtal leden van de themagroep Participatie, inclusie en werk op werkbezoek geweest in Zuidlaren, bij Lentis.

lees meer

Verslag Monitoringsbijeenkomst – 6 april 2017

Op 6 april 2017 vond in Utrecht de bijeenkomst over monitoren plaats. Lees snel het verslag!

lees meer

Verslag: Masterclass ‘Beter communiceren, beter innoveren’

Dinsdag 17 januari 2017 vond in Utrecht de vierde masterclass in de reeks innovatief leiderschap plaats. Lees het verslag!

lees meer

Verslag Themabijeenkomst Participatie: ‘ggz in de wijk’

Op 14 oktober 2016 vond de Themabijeenkomst Participatie: 'GGZ in de wijk' plaats. Themacoördinator Harry Michon schreef een inspirerend verslag.

lees meer

Verslag masterclass ‘domeinoverstijgend samenwerken’

Woensdag 14 september vond in Utrecht de masterclass 'domeinoverstijgend samenwerken' plaats. Lees het verslag en meld u aan voor de nieuwe masterclass over 'leiding geven aan innovatie'.

lees meer

Verslag masterclass ‘Transformatie door co-creatie’

Donderdag 2 juni bezochten zo'n 35 mensen de masterclass 'Transformatie door co-creatie'. Lees hier het verslag van de masterclass en download de presentaties.

lees meer

Verslag startbijeenkomst 20 april 2016: “We kunnen veel van elkaar leren.”

Woensdag 20 april vond de startbijeenkomst plaats van het programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang'. Lees het sfeerverslag van de dag en kijk een korte weergave van het optreden van John van de Ven terug.

lees meer