NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslagen

Verslag Monitoringsbijeenkomst – 6 april 2017

Op 6 april 2017 vond in Utrecht de bijeenkomst over monitoren plaats. Lees snel het verslag!

lees meer

Verslag Masterclass Veranderen en leren – cultuurverandering

Cultuurverandering is een belangrijk aspect voor effectieve innnovatie. Op 16 maart 2017 vond de Masterclass Veranderen en leren - cultuurverandering plaats. Lees het uitgebreide verslag.

lees meer

Verslag themabijeenkomst ‘Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming’

Donderdag 9 februari 2017 vond een bijeenkomst plaats van de themagroep 'Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming'. Lees het verslag!

lees meer

Masterclass: Leiding geven aan innovaties – innovatie is een teamsport

Op 14 november 2016 vond de masterclass 'Leiding geven aan innovaties' plaats. Lees een impressie van deze masterclass in Utrecht!

lees meer

Verslag themabijeenkomst Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen

Begin dit jaar vond de vierde themabijeenkomst van Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen plaats met als onderwerp monitoren. Lees het verslag!

lees meer

Verslag: Masterclass ‘Beter communiceren, beter innoveren’

Dinsdag 17 januari 2017 vond in Utrecht de vierde masterclass in de reeks innovatief leiderschap plaats. Lees het verslag!

lees meer

Verslag themabijeenkomst ‘Herstel, informele zorg en digitalisering’

Op 1 november vond de themabijeenkomst 'Herstel, informele zorg en digitalisering' plaats. Het thema van de bijeenkomst was ‘Nieuwe media en communicatie’.

lees meer

Verslag kennisfestival ‘Helden van de wijk’ – 3 november 2016

Op 3 november werd het kennisfestival 'Helden van de wijk' georganiseerd voor het verbinden van het sociaal domein en de ggz. Lees het verslag.

lees meer

Verslag Themabijeenkomst Participatie: ‘ggz in de wijk’

Op 14 oktober 2016 vond de Themabijeenkomst Participatie: 'GGZ in de wijk' plaats. Themacoördinator Harry Michon schreef een inspirerend verslag.

lees meer

Een kijkje in de keuken van ‘WijCk Wonen’ (Kwintes)

De eerste bijeenkomst van de themagroep Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming heeft plaatsgevonden bij het project 'Wonen light' van Kwintes.

lees meer