NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag themabijeenkomst ‘Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen’ – 12 juli 2016

Op dinsdag 12 juli 2016 kwamen de deelnemers van het thema Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen, onderdeel van het programma Nieuwe Wegen ggz en opvang, bij elkaar voor een eerste themabijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst: kennismaken met elkaar en concreet aan de slag gaan.

De bijeenkomst werd begeleid door de themacoördinatoren Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen Anneke van Wamel van het Trimbos Instituut en Anita Peters van Movisie.

De kennismaking leidde meteen al tot herkenning. Het blijkt ingewikkeld om echt te starten met een samenwerkingsverband. Wat doe je nu eerst? De themacoördinatoren bespreken dit met de deelnemers aan de hand van 5 punten; de ingrediënten voor een stevig ‘Nieuwe Wegenplan’.

  1. Cultuur en werkwijzen
  2. Projectstructuur
  3. Communicatie
  4. Monitoring
  5. Verduurzamen van resultaten

Cultuur en werkwijzen

Wat is dominant in het samenwerkingsverband? Aanpassen van werkwijzen? Of cultuurveranderingen? Beide zijn nodig voor borging van de nieuwe weg! En respecteer daarbij de uitgangssituatie: soms versterken, soms stimuleren en soms moet er gestuurd worden.

Projectstructuur

Zijn alle partijen vertegenwoordigd in een projectgroep, werkgroep of op andere wijze? Natuurlijk de cliënten en beroepskrachten, maar misschien ook naasten/ familie van cliënten? En vrijwilligers?

Communicatie

Bij communicatie is het zoeken naar een goede balans in taal tussen systeem- en leefwereld. Communiceer tijdig, neem zoveel mogelijk betrokkenen mee in de ontwikkelingen.

Monitoring

Probeer te monitoren op proces en inhoud. Daarmee kun je tijdig bijsturen….of misschien wel versnellen! De tijdlijnmethode helpt om de kritische momenten in het proces goed vast te leggen. Handig om later terug te kijken op de succes- en kritische factoren.

Verduurzamen van resultaten

Als richten, inrichten en verrichten met elkaar in lijn zijn, heb je al een goede basis voor het borgen van je Nieuwe Wegen. Heb aandacht voor zowel de cultuur als de structuuraspecten.

Tips

  • Ga gewoon doen, blijf niet te lang naar papier staren om daar een mooi plan neer te schrijven.
  • Jezelf deadlines stellen helpt in het proces.
  • Er is een format voor een werkplan opgesteld. Gebruik dit Werkdocument herstel informele zorg en digitale hulpmiddelen, het helpt om daadwerkelijk aan de slag te gaan!

Verslag door Anita Peters, themacoördinator

Meer weten


Geplaatst op: 3 augustus 2016
Laatst gewijzigd op: 5 oktober 2016