NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag masterclass ‘Transformatie door co-creatie’

Zo’n 35 mensen namen donderdag 2 juni deel aan de masterclass en het aansluitend practicum ‘Transformatie door co-creatie’. Dorothe van Slooten, stafmedewerker bij Phrenos, trapt de dag af en schetst de huidige ontwikkelingen in de ggz. “We bevinden ons in een tijd waarin we samen op zoek moeten naar nieuwe vormen van organiseren. Niet alleen binnen de ggz, maar juist ook domeinoverstijgend.” Onmisbaar in deze nieuwe tijden is co-creatie, een proces waarbij alle deelnemers vanuit een gelijkwaardige positie hun stem inbrengen.

Arthur Hol: “Betrek alle betrokkenen vanaf het begin”

Arthur Hol, werkzaam onder andere als organisatieadviseur bij Nieuw Organiseren.nu, deelt zijn uitgebreide ervaringen met deze manier van werken, binnen organisaties en in netwerken. ‘Essentie van co-creatie voor mij is het open staan voor ieders ideeën en het in gelijkwaardigheid aangaan van de dialoog met elkaar.’ In grote veranderprocessen die Arthur Hol begeleidde, zoals bij Shell, de Vrije Universiteit en Provincie Utrecht merkte hij steeds weer het belang van het laten samenvallen van het doel en de weg daarnaartoe –als je meer samensturing wil zien in de organisatie, betrek dan alle betrokkenen vanaf het begin, bij het ontwikkelen van de aanpak, in plaats van dat je kiest voor de traditionele aanpak dat een kleine groep mensen voor de grotere groep bedenkt, hoe zij moeten veranderen. ‘World Café-’ en ‘Open Space’-bijeenkomsten met het gehele personeel of het gehele netwerk, liefst aangevuld met cliënten, genereren verder veel energie, verbindingen en duurzame betrokkenheid bij alle deelnemers. Zorg er wel voor, dat je binnen of rondom zo’n event gebruik maakt van werkvormen waarbij voldoende veiligheid wordt ervaren om ‘de onderstroom’ naar boven te laten komen, wat houdt de mensen écht bezig. Werken met zogenaamde organisatieopstellingen of de oud-Indiaanse traditie van het laten rondgaan van de ‘talking stick’ kunnen daarbij goed helpen.

Jasper Wagteveld: “Doe gewoon normaal!”

Jasper Wagteveld deelt als ‘ervaringsdeskundige’ zijn visie op wat er moet gebeuren in de ggz. Zijn humor en duidelijke taal brengen een heldere boodschap open: ‘doe gewoon normaal!’. Daarnaast houdt Jasper een pleidooi voor maatwerk. ’Soms hoor ik beleidsmakers spreken over ‘dé cliënt’. Die bestaat wat mij betreft niet. Elke cliënt is anders en heeft een eigen mening. En een ervaringdeskundige biedt nuttige inzichten, maar bedenk wel dat deze wordt betaald door dezelfde organisatie waaraan hij geacht wordt eerlijke, volledige feedback te geven.

Introductie Appreciative Inquiry door Petra van Leeuwen

Een manier om het proces van co-creatie te begeleiden, is Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken). Petra van Leeuwen, adviseur bij Movisie, introduceert deze inmiddels wijdverspreide veranderaanpak, waar de focus ligt op het versterken van wat wél werkt. In de middag ervaren de deelnemers  hoe het is om met Appreciative Inquiry te werken in een veranderproces door zelf met een aantal interventie-methoden aan het werk te gaan. Er ontstaat een levendige dialoog tussen de deelnemers, op basis van onder meer ingebrachte eigen casuïstiek waaraan in kleine groepjes werd gewerkt, met een plenaire bespreking van hoofdpunten die daaruit naar voren kwamen. Een dialoog die we in de volgende masterclasses met elkaar willen voorzetten.

Meer weten


Geplaatst op: 15 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 4 oktober 2016