NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag themabijeenkomst ‘Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen’

Donderdag 8 september 2016 kwamen de deelnemers van het thema ‘Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen‘ bij elkaar om samen met de themacoördinatoren Anneke van Wamel en Anita Peters de volgende stappen te zetten binnen het programma Nieuwe wegen ggz en opvang. Aan bod kwam onder anderen een eenduidige boodschap over het programma, de tijdlijnmethode en tips voor het betrekken van financiers, organisaties en collega’s.

Kernwoorden als basis voor boodschap

Steeds vaker krijgen deelnemers aan het programma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ de vraag waarom zij deelnemen aan het programma. Daarom werkten de deelnemers gezamenlijk met de themacoördinatoren kernwoorden uit die voor iedereen de basis vormen voor een eenduidige boodschap (zie onderstaande foto).

kernwoorden-verslag-themabijeenkomst-8-september-2016

Terugblikken met de tijdlijnmethodiek

Met behulp van de tijdlijnmethode haalden de deelnemers de belangrijke momenten van afgelopen maanden naar voren. Daarbij stelden de deelnemers zichzelf de volgende vragen:

  • Wat heeft het project positief beïnvloed?
  • Wat had een negatieve invloed?
  • Waren er kwartjesmomenten?

“De tijdlijnmethode levert als zelfevaluatietool een lijst op van belangrijke momenten die gedurende het project hebben plaatsgevonden. Deze momenten kunnen onze deelnemers vervolgens weer gebruiken voor onder anderen rapportages en geleerde lessen”, aldus themacoördinator Anita Peters.

Foto van de tijdlijn met daarop post-its

De tijdlijn aangevuld met belangrijke momenten.

Tips voor het betrekken van financiers, organisaties en collega’s

Tijdens het laatste onderdeel van de themabijeenkomst wisselden de deelnemers tips uit rondom het betrekken van financiers, organisaties en collega’s bij een samenwerkingsinitiatief:

  • “Een persoonlijk verhaal laat indruk achter bij mensen die je wilt betrekken bij je project”
  • “Maak zichtbaar wat de zin is van ervaringsdeskundigheid bij zorg en ondersteuning”
  • “Er zijn karhangers en kartrekkers. Laat de hangers los!”
  • “Verdiep je in het belang van de ander! Waarom zou hij actief willen zijn in ‘jouw project’? Benut dat bij het betrekken.”
  • “Deel het eigenaarschap en gun de ander het succes.”

Meer weten


Geplaatst op: 5 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 5 oktober 2016