NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag themabijeenkomst Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen

Al gelijk bij de start van het nieuwe jaar kwam de het thema Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen bij elkaar in de vierde themabijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst was: ‘Monitoring’. Aanleiding voor dit onderwerp is feit dat de meeste teams al weer een half jaar bezig zijn. Om tussentijds te kunnen ‘bijsturen’ en straks te kunnen zeggen wat er bereikt is en via welke stappen, is het nodig om nu na te denken over hoe je dat bijhoudt.

themabijeenkomst monitoren

Tijdlijn

Om op themaniveau het proces te monitoren werd allereerst de tijdlijn bijgewerkt. Met post-its houden de deelnemers bij wat er gedurende Nieuwe wegen is gebeurd. Wat waren hindernissen en krachtmomenten? Wanneer kregen mensen ingevingen kregen of ervaarden ze leerpunten?

Na een rondje stand van zaken in de diverse projecten, bespraken de deelnemers met elkaar het belang van monitoring. Hoe helpt het je traject?

Ambitie

Om de juiste doelen en indicatoren te bepalen is het noodzakelijk om je ambitie goed neer te zetten. Om te verkennen of iedereen die helder voor ogen heeft, hebben deelnemers een oefening gedaan met behulp van het werkblad kranten koppen. Dat bleek nog best lastig! Na terugkoppeling van alle krantenkoppen ontstond er een uitwisseling over voorliggende uitkomsten versus kerndoelen en overstijgende ambities. Anita Peters vertelde tot slot over verschillende instrumenten voor monitoring, anders dan vragenlijsten.

Meer weten


Geplaatst op: 18 januari 2017
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2017