NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag themabijeenkomst ‘Herstel, informele zorg en digitalisering’

Op 1 november vond alweer de derde themabijeenkomst ‘Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen’ plaats. Het thema van de bijeenkomst was ‘Nieuwe media en communicatie’. Deelnemers gingen aan de slag met het bekijken van de helderheid van hun eigen boodschap en werd er gewerkt aan communicatie hiervan via de verschillende digitale platforms (eigen website, Twitter, LinkedIn, Facebook e.d.) Het aantal laptops bij de deelnemers was aanzienlijk groter dan gebruikelijk! Ter voorbereiding van de bijeenkomst was aan de deelnemers gevraagd om alvast na te denken over de volgende vragen:

  • Waar wil je concreet aan werken?
  • Wat is je leerdoel?
  • Wanneer is de bijeenkomst voor jou een succes?

themabijeenkomst herstel

Presentatie Joris Staal en Martin Fraterman

De bijeenkomst startte met een inhoudelijke presentatie door Joris Staal en Martin Fraterman, respectievelijk marketingadviseur en communicatiemedewerker van het Trimbos-instituut. In een interactieve presentatie gingen zij in op de verschillende soorten- en de werking van sociale media. Ook de leervragen en leerdoelen kwamen aan bod. De presentatie leidde tot veel vragen en boeiende discussies. Na de presentatie volgde het werkgedeelte van de bijeenkomst. In groepen zijn de deelnemers aan de slag gegaan met hun eigen boodschap en producten. Joris en Martin stonden klaar met raad en daad. Ook Gerard Baas, online specialist van Vilans (o.a. verantwoordelijk voor de website van Nieuwe Wegen!) sloot hierbij aan.

Zowel door de ondersteunde experts als door de deelnemers is de rest van de ochtend zeer hard gewerkt aan:

  • Het voorleggen van een factheet aan andere deelnemers en Martin. Dit leidde tot een noodzakelijke herziening van de tekst
  • Meedenken over de opzet van een digitaal platform
  • Het opnieuw formuleren van de tekst op de deelnemerspagina van Nieuwe wegen ggz en opvang
  • Het maken van een zakelijk LinkedIn-profiel
  • Advies over hoe een digitale aanbieder te kiezen
  • Meedenken over het functioneel ontwerp van een website

Door de uitstekende sfeer vloog de ochtend voorbij. Het onderwerp bleek goed aan te sluiten bij vragen van de deelnemers en de aanwezigheid van communicatie- en marketing experts had een grote meerwaarde.

themabijeenkomst herstel 2

Meer weten


Geplaatst op: 21 november 2016
Laatst gewijzigd op: 22 november 2016