NIEUWEWEGENGGZENOPVANG

Verslag Themabijeenkomst Participatie: ‘ggz in de wijk’

Op 14 oktober 2016 vond de Themabijeenkomst Participatie: ‘ggz in de wijk’ plaats. Een bijeenkomst voor de deelnemers van het thema Participatie, inclusie en werk van Nieuwe wegen ggz en opvang. Themacoördinator Harry Michon schreef een verslag.

Projectteam stadsdeel Zuid

In stadsdeel Zuid werken onder anderen de gemeente, GGZ inGeest, welzijnsorganisatie Dynamo en team ED samen om mensen met psychische kwetsbaarheden mee te laten doen en mee te laten tellen, met name in de eigen wijk. Op de website van Nieuwe Wegen ggz en opvang zie o.a. ‘GGZ in de wijk Amsterdam Zuid’. Een belangrijke uitdaging is om de huizen in de wijk (voorheen buurthuizen) toegankelijker en meer (ook) van mensen uit de doelgroep te maken. In het projectteam zitten Karin Petersen (GGZ inGeest), Wilma Borgt (Dynamo), Georgette Groutars (Team ED) en Chris van der Kroon (gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid).

Start van de dag

De bijeenkomst begon met ruim 20 mensen in een kamer van het huis van de wijk in de Rijnstraat. Meer mensen zouden ’s middags aanschuiven. Vier van de vertegenwoordigers van de andere initiatieven werden bij het Amsterdamse initiatief gastvrij ontvangen door een grote groep betrokkenen. Het initiatief uit Leiden kwam ter oriëntatie zelfs met een grote delegatie. Ervaringsdeskundige George Adriaans zette de toon met een persoonlijk lied over in beweging  komen en mensen opzoeken. Dit zette een mooie sfeer die de hele dag zou blijven.

Adriaans zette toon tijdens themabijeenkomst participatie

In een soort speeddate carrousel werd kennis gemaakt met team ED. Team ED is een sociaal uitzendbureau van ervaringsdeskundigen (website Teamed). De deelnemers kwamen aan vier tafels om achtereenvolgens iets te horen van, en in gesprek te gaan. Ze konden in gesprek gaan met: de ervaringsdeskundigen van de EDplaats (met o.a. ervaringsdeskundigen George Adriaans en Milene Engel) en de ‘vliegende brigade’ (o.a. ervaringsdeskundigen Paul Verschaik en Marina Zjorina). En iets horen over: de ontwikkelingen die het team doorgemaakt heeft (coördinator en ervaringsdeskundige Trudy Jansen) en de organisatie en de overkoepelende doelen (directeur Georgette Groutars).

Aan het eind van de rit werd er een levendig beeld geschetst en konden de puzzelstukjes goed in elkaar gelegd worden.

Wat viel op tijdens het carrousel?

Enkele opvallende zaken vielen op tijdens het carrousel:

 • Onder andere door een lunch in ‘het huis van de wijk’ te organiseren lukt het om mensen kennis te laten maken met anderen. En met de mogelijkheden die ‘het huis van de wijk’ biedt. Van daaruit worden mensen mogelijk ook actief op andere fronten. Deelname was wisselend: dan vijf en dan twaalf mensen aan tafel.
 • Diverse activiteiten zijn ontstaan. Of men raakte geïnteresseerd in activiteiten die al aangeboden worden zoals: herstelgroep, mindfulness, schaken, ect.
 • Mensen hebben zelf ook (grote) stappen gezet en nemen mensen mee uit hun omgeving. Ze durven makkelijker te komen omdat ze weten/voelen dat zij niet op bezoek gaan bij klassieke hulpverleners. Het is laagdrempelig(er).
 • De vliegende brigade: ‘Wij vliegen naar mensen toe’ aldus Paul. Hij vertelt o.a. over mensen die hij kent van de zorginstelling waarbij hij zelf cliënt is. Het lukt hem beter om in gesprek te komen met mensen ‘bij wie de gordijnen dicht zitten’ dan dat het de reguliere hulpverleners lukt. En zij hebben het nodige geduld, aldus Marina.
 • De ervaringsdeskundigen zoals die van de ‘vliegende brigade’ werken steeds meer samen met de ggz-hulpverleners. Het team Kwikzilver is een ambulant FACT team van GGZ inGeest waar ervaringsdeskundigen de helft van het team vormen. Het team heeft zijn uitvalsbasis in ‘het huis van de wijk’. En start nu dagelijks het werk vanuit dit huis. De ervaringsdeskundigen van team Kwikzilver krijgen supervisie vanuit team ED. Op deze manier wordt op allerlei manieren ervaringsdeskundigheid gebundeld.
 • Een idee is dat het team van de ED-plaats een zelfsturend team wordt. Men gaat dan ook zelf het geld beheren dat voor de activiteiten bestemd is en binnenkomt door (kleine) bijdragen.
 • De meeste ervaringsdeskundigen doen het werk op vrijwillige basis. Er staat een vergoeding van € 4,50 tegenover.

mensen in kring themabijeenkomst participatie

Cijfers die werden uitgedeeld sinds de opening van het project ‘het huis van de wijk’:

 • 30 keer een lunch verzorgd door gastvrouwen en/of gastheren voor 162 betalende bezoekers
 • De groep ervaringsdeskundigen wordt gevormd door 10 vrijwilligers (gastvrouwen, gastheren, trainers van herstelgroepen, en (3) vliegende brigadiers.

groepsfoto themabijeenkomst participatie

Wandeling met ggz-coaches

Vervolgens maakten we een wandeling met enkele van de GGZ coaches door Amsterdam Zuid. Op weg naar de volgende locatie: ‘huis van de wijk De Pijp’. Al snel werden de geheime ingrediënten van de coaches duidelijk. Namelijk: ‘naar buiten gaan’, ‘de stad ingaan’, ‘op buurtsafari’ en samen met mensen de instellingen, huizen, winkels, fitnesscentrum etc opzoeken. Ook zoveel mogelijk ter plekke zaken bespreken, ontmoetingen creëren en later samen dingen doen hoorde bij de ingrediënten. Gewoon een stuk wandelen kan puur het doel zijn maar vaak gebeurt er dan iets onverwachts of heeft een ontmoeting weer nieuwe wensen/acties/vragen/mogelijkheden tot gevolg. Steeds wordt gezocht naar mogelijkheden voor de doelgroep en samenwerking tot stand gebracht, op zoek naar passend aanbod op maat. De wandeling voelde bijna als meelopen met coaches die aan het werk zijn. Bij allerlei punten in de wandeling werd een concreet voorbeeld van samenwerking gemeld. Zoals bij een fitnesscentrum waar een groep gestart is.

wandeling tijdens themabijeenkomst participatie

Presentaties

Vervolgens werd er een uitgebreide lunch verzorgd door mensen van het huis van de wijk De Pijp. De ggz- en welzijnscoaches gaven daarna ieder een presentatie over hun werk. Onderdeel van de aanpak is dat Stadsdeel Zuid geld beschikbaar heeft gesteld voor in totaal 1 fte ggz- en welzijnscoach. Dit wordt door vijf mensen ingevuld: Moni Hanasbei vanuit welzijn en Anne-marie Berntssen, Monique van Kempen, Greet Muyllaert, en Doppy den Ouden vanuit de GGZ. Doppy is een van de coaches van het eerste uur. In de vijf verhalen ontstond een uitgebreid beeld van het werk van de coaches. Enkele elementen uit hun presentaties:

 • Boven alles zijn de coaches aanwezig, in buurt en in huizen van de wijk. (presentie, luisteren)
 • De coaches bieden deskundigheidsbevordering, o.a. voor mensen die werken in de huizen van de wijk.
 • De coaches leggen verbanden met – en helpen het verhaal van ervaringsdeskundigheid te versterken
 • Professionals weten (soms) onvoldoende van ggz- en psychische problematiek. Het kan opluchten als iemand simpelweg zijn hart kan luchten hierover. En dat hij/zij weet dat het gesprek mogelijk is.
 • De coaches helpen verbanden leggen met andere welzijnsactiviteiten/initiatieven in de buurt. Ze ‘zien werkgelegenheid’. De coaches hebben bijvoorbeeld geholpen in de organisatie van het inzetten van mensen met psychische kwetsbaarheden als vrijwilliger. Deze vrijwilligers kunnen gaan wandelen met mensen die van een rolstoel afhankelijk zijn.
 • De coaches helpen netwerken en gaan daarin zelf voorop.

presentaties coaches tijdens themabijeenkomst participatie

Succesfactoren

Aan de hand van de presentaties werd stil gestaan bij de succesfactoren. Het blijkt dat hier veel factoren aan ‘meewerken’. Enkele factoren zijn:

 • Men is al lang met ontwikkeling bezig (10 jaar!)
 • De beleidmakers en bestuurders zijn betrokken (betrokken wethouder bijvoorbeeld)
 • De betrokken instellingen staan open voor samenwerking en normalisering (in verschillende lagen van de organisaties)
 • De inzet van ervaringsdeskundigen is volop ontwikkeld
 • Het idee van de buurt ingaan en binnengaan
 • Niet in de laatste plaats het enthousiasme waarmee mensen hier samenwerken.  (“het is hier: èn èn èn”, zoals Anne-Marie van Bergen samenvatte).

Het was een heel inspirerende dag met dank aan de organisatoren en presentatoren!

Meer weten


Geplaatst op: 16 november 2016
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2017